Zapisywanie książek elektronicznych

Przy użyciu programu ABBYY FineReader można skanować papierowe książki oraz konwertować je na formaty EPUB, FB2 i DjVu. Otrzymane książki można odczytać na tabletach, wliczając iPada, oraz na innych urządzeniach przenośnych, a także wysłać na konto Kindle.com.

Uwaga: Książkę elektroniczną można też zapisać w formacie HTML. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zapisywanie w formacie HTML”.

Zapisywanie w formacie FB2 lub EPUB

Aby zapisać tekst w formacie FB2 lub EPUB:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako FB2 lub Zapisz jako Electronic Publication (EPUB)…. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać opcję FictionBook (FB2) lub Electronic Publication (EPUB).

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Zapisywanie > FB2/EPUB okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje… > Zapisywanie > FB2/EPUB).

Na tej karcie znajdują się następujące opcje:

Ustawienia obrazu

Jeśli w tekście jest dużo obrazów, ostateczny plik może być bardzo duży. Jakość obrazów i związany z nią rozmiar pliku można dostosować za pomocą opcji na liście rozwijanej Ustawienia obrazu.

Podpowiedź:

  • Aby zdefiniować własne ustawienia obrazu, wybierz opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
  • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Tekst sformatowany

Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położenia obiektów i odstępów między wierszami. Powstanie ciągły tekst wyrównany do lewej (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej).

Uwaga: opcja ta spowoduje, że tekst pionowy zostanie napisany poziomo.

  • Zwykły tekst

Nie zachowuje formatowania tekstu.

Użyj pierwszej strony jako okładki

Ta opcja spowoduje umieszczenie pierwszej strony dokumentu na okładce książki elektronicznej.

Ustawienia formatu EPUB

Można wybrać wersję formatu EPUB.

Podczas zapisywania tekstu w formacie EPUB można dodatkowo zapisać czcionki i rozmiary czcionek, korzystając z opcji Zachowaj czcionki i rozmiary czcionek. Aby osadzić czcionki dokumentu w książce elektronicznej, zaznacz opcję Osadź czcionki.

Zapisywanie w formacie DjVu

Aby zapisać tekst w formacie DjVu:

  • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Dokument DjVu. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie DjVu. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij polecenie Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: Można wybrać dodatkowe opcje zapisywania w oknie dialogowym Opcje na karcie DjVu (Narzędzia > Opcje… > Zapisywanie > DjVu).

Na tej karcie znajdują się następujące opcje:

Tryb zapisu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Tekst pod graficznym obrazem strony

Zapisuje obraz strony i umieszcza rozpoznany tekst na osobnej niewidocznej warstwie pod obrazem. Dzięki temu powstały dokument DjVu da się przeglądać i wygląda on prawie tak samo, jak oryginał.

  • Tylko rysunki

Ta opcja umożliwia zapisanie stron. Dokument wynikowy będzie prawie identyczny, jak oryginał, ale nie będzie można przeszukiwać zawartego w nim tekstu.

Wiele warstw

W formacie DjVu zastosowano specjalną technikę kompresji, która polega na podziale obrazu strony na warstwy i skompresowaniu każdej z nich inną metodą. Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie decyduje, czy użyć kompresji wielowarstwowej na danej stronie. Aby włączyć lub wyłączyć kompresję wielowarstwową dla dokumentu, zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Automatycznie na liście Wiele warstw.

Ustawienia obrazu

Jeśli w tekście jest dużo obrazów, ostateczny plik może być bardzo duży. Jakość obrazów i związany z nią rozmiar pliku można dostosować za pomocą opcji na liście rozwijanej Ustawienia obrazu.

Podpowiedź: Aby zdefiniować własne ustawienia obrazu, wybierz opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.