Rejestracja programu ABBYY FineReader

Zalecamy rejestrację programu ABBYY FineReader 12.

Uwaga: Ta czynność jest zwykle nieobowiązkowa. Tym niemniej niektórych wersji programu udostępnianych bezpłatnie można używać tylko po dokonaniu rejestracji.

Program ABBYY FineReader można zarejestrować na kilka sposobów:

  • Dokonując rejestracji podczas aktywacji programu. Jeśli nie zarejestrowano programu podczas aktywacji, można to zrobić później.
  • Klikając w menu Pomoc polecenie Zarejestruj teraz… i podając dane potrzebne do rejestracji.
  • Wypełniając formularz rejestracji dostępny w witrynie firmy ABBYY.
  • Kontaktując się z najbliższym biurem firmy ABBYY.

Korzyści z rejestracji:

  1. Bezpłatna pomoc techniczna.
  2. Oferty specjalne produktów firmy ABBYY.
  3. Dodatkowa aplikacja, ABBYY Screenshot Reader, do rozpoznawania zrzutów ekranu.*

__________________________

* Aby uzyskać dostęp do aplikacji ABBYY Screenshot Reader, użytkownicy programu ABBYY FineReader 12 Professional muszą zarejestrować swój program.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.