Otwieranie obrazów i dokumentów PDF

W programie ABBYY FineReader 12 można otwierać pliki PDF i obrazy w wielu obsługiwanych formatach.

Aby otworzyć plik PDF lub obraz:

  1. Kliknij przycisk Otwórz na głównym pasku narzędzi lub w menu Plik kliknij polecenie Otwórz plik PDF lub obraz….
  2. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz dowolną liczbę plików.
  3. Jeśli zostanie wybrany plik wielostronicowy, można określić zakres stron do otwarcia.
  4. Jeśli obrazy mają być automatycznie wstępnie przetwarzane, należy włączyć opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony.

Podpowiedź: W oknie dialogowym Opcje można wybrać sposób wstępnego przetwarzania obrazów: jakie usterki mają zostać usunięte, czy dokument ma zostać poddany analizie itd. Aby otworzyć okno dialogowe Opcje, kliknij przycisk Opcje…. Szczegółowe informacje na temat wstępnego przetwarzania znajdują się w części „Opcje skanowania i otwierania”.

Uwaga: Jeżeli podczas otwierania nowych obrazów stron lub dokumentów jest otwarty dokument programu FineReader, strony te zostaną dodane na końcu tego dokumentu. Jeśli nie jest otwarty żaden dokument programu FineReader, zostanie utworzony nowy.

Więcej informacji na temat dokumentów programu FineReader i ich stron znajduje się w części „Co to jest dokument programu FineReader?”.

Uwaga: Dostęp do niektórych plików PDF może być ograniczony przez autora. Może to być ochrona hasłem albo ograniczenie dotyczące otwierania dokumentu lub kopiowania jego treści. Przy otwieraniu takich plików program ABBYY FineReader może zażądać hasła.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.