השוואת מסמכים

(פונקציונליות זו לא זמינה בגרסאות מסוימות של ABBYY FineReader 14.‏ ראה גם: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader כולל את ABBYY Compare Documents, יישום שמאפשר לך להשוות בין שתי גרסאות של מסמך, גם אם הגרסאות בתבניות שונות. ABBYY Compare Documents מזהה באופן אוטומטי הבדלים בין שתי הגרסאות, ומאפשר לך לקבל במהירות תמונה ברורה של השינויים שבוצעו במקור. אפשרות זו עשויה להועיל במגוון מצבים, לדוגמה, כאשר ברצונך לסקור מסמך לפני חתימה עליו או לפני פרסום שלו.

קיימות כמה דרכים להפעלת ABBYY Compare Documents:

 • פתח את החלון New Task, לחץ על הכרטיסייהCompare, ולאחר מכן על פתיחת ABBYY Compare Documents.
 • לחץ על הלחצן התחלה ב-Windows, ולחץ על ABBYY FineReader 14>ABBYY Compare Documents (ב-Windows 10, לחץ על הלחצן התחלה, לחץ על הפריט כל התוכניות בתפריט ההתחלה, ולאחר מכן לחץ על ABBYY FineReader 14> ABBYY Compare Documents)
 • לחץ על Compare Documents בתפריט Tools.
 • לחץ עם הלחצן הימני על קובץ ב-Windows Explorer, ולאחר מכן לחץ על Compare documents... בתפריט הקיצור.

פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי להשוות בין שני מסמכים.

 1. פתח את ABBYY Compare Documents, ופתח אחת מהגרסאות שברצונך להשוות בחלונית שמצד שמאל ואת השנייה בחלונית שמצד ימין.
 2. בחלונית השוואה, בחר את שפות המסמך מהרשימה הנפתחת.
 3. לחץ על הלחצן Compare כדי להשוות בין המסמכים.
 4. סקור את ההבדלים שזוהו על-ידי ABBYY Compare Documents.
  ההבדלים בין שתי הגרסאות יודגשו בכל גרסה, ויירשמו בחלונית מצד שמאל. כך תקבל תמונה ברורה של השינויים שבוצעו במסמך. כך קל יותר לראות איזה טקסט נוסף, הוסר או נערך בכל גרסה. שני העמודים נגללים בו-זמנית, והקטעים הזהים תמיד מוצגים זה לצד זה. ניתן להסיר הבדלים מהרשימה או להעתיק אותם ללוח.

  הבדלים שהוסרו מהרשימה לא יישמרו בדוח ההבדל.
 5. שמור את דוח ההבדל. ניתן לעשות זאת באחת משתי הדרכים הבאות. ניתן לשמור אחת מהגרסאות כמסמך PDF שבו כל ההבדלים יצוינו באמצעות הערה. לחלופין, ניתן לשמור את ההבדלים במסמך Microsoft Word.

למידע נוסף על השוואת שתי גרסאות של מסמך, עיין בדף ABBYY Compare Documents.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.