עבודה קבוצתית עם פרויקטי זיהוי תווים אופטי (OCR)

ABBYY FineReader מספק כלים לעבודה על מסמכים ביחד עם משתמשים אחרים ברשת. משתמשים מרובים יכולים לחלוק שפות משתמש זהות ומילונים שנוצרו עבור שפות אלו.

כדי שהמילונים והשפות של המשתמש יהיו זמינים למשתמשים מרובים:

 1. צור/פתח פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR), ובחר באפשרויות הרצויות של זיהוי תווים אופטי (OCR) וסריקה עבור הפרויקט.
 2. ציין תיקייה לאחסון מילוני המשתמש. תיקייה זו צריכה להיות נגישה לכל המשתמשים.
  כברירת מחדל, מילוני משתמש מאוחסנים ב-%Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\FineReaderShell\UserDictionaries.
  כדי לציין תיקייה אחרת עבור מילוני המשתמש:
  1. בכרטיסייה Areas and Text של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו), לחץ על הלחצן User Dictionaries....
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, לחץ על הלחצן Browse..., וציין את הנתיב לתיקייה שלך.
 3. שמור את תבניות ושפות המשתמש בקובץ (‎*.fbt):
  1. לחץ על הכרטיסייה OCR בתיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).
  2. לחץ על Save Patterns and Languages....
  3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שמירה, ציין תיקייה לאחסון הקובץ. תיקייה זו צריכה להיות נגישה לכל המשתמשים.
 4. כעת משתמשים אחרים יכולים לגשת למילונים ולשפות של המשתמש. לשם כך, עליהם לטעון את קובץ ה-‎*.fbt שיצרת בשלב 3 ולציין את הנתיב לתיקייה עם מילוני המשתמש שיצרת בשלב 2.
  כדי לקבל גישה אל מילוני, תבניות ושפות המשתמש, דרושות למשתמשים הרשאות קריאה/כתיבה עבור התיקיות שבהן הם מאוחסנים.

כדי לראות את רשימת שפות המשתמש הזמינות ואת הפרמטרים שלהן, לחץ על הכרטיסייה OCR בתיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

כאשר כמה משתמשים משתמשים בשפת משתמש מסוימת, המשתמשים יכולים להוסיף מילים למילון המתאים או למחוק מילים ממנו, אך אין באפשרותם לשנות את המאפיינים של שפה זו.

כאשר מילון משתמש נערך על-ידי משתמש, משתמשים אחרים יכולים להשתמש במילון זה כדי לבצע זיהוי תווים אופטי (OCR) וכדי לבדוק איות, אך אין באפשרותם להוסיף או להסיר מילים.

כל שינוי שמבצע משתמש במילון המשתמש יהיה זמין לכל המשתמשים אשר בחרו את התיקייה שבה מאוחסן מילון זה. כדי להחיל את השינויים, על המשתמשים להפעיל מחדש את ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.