Ukládání upravitelných dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládat data z rozpoznaných obrázků do upravitelných formátů. Při výběru formátu zvažte, jakým způsobem dokument zamýšlíte použít.

Ukládání ve formátech DOCX/ODT/RTF

Postup uložení textu ve formátu DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na požadovaný formát. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost Uložit dokument jako a poté kliknout na požadovaný formát.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu RTF/DOCX/ODT.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Rozvržení dokumentu

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu následujících možností:

 1. Přesná kopie

Vytvoří dokument, který si zachová formátování originálu. Tato možnost je vhodná pro dokumenty se složitým rozvržením, například pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že tato možnost omezuje schopnost provádět změny v textu a formátování výstupního dokumentu.

 1. Upravitelná kopie

Vytvoří dokument, který téměř zachová originální formát a tok textu, umožňuje však snadné úpravy.

 1. Naformátovaný text

Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo (texty čtené zprava doleva budou zarovnány vpravo).

Poznámka: Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

 1. Nešifrovaný text

Tento režim nezachovává formátování. Styly písma budou zachovány, je-li povolena možnost V prostém textu zachovat tučné písmo a kurzívu a styl podtrhávání písma.

Výchozí velikost papíru

V rozevíracím seznamu Výchozí velikost papíru lze vybrat formát papíru, který se použije při ukládání do formátu RTF, DOC, DOCX nebo ODT.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků a spojovníky

Zachovává průběžné titulky (záhlaví a zápatí) ve výstupním dokumentu.

 • Zachovat konce stránek

Zachovává původní uspořádání stránky.

 • Zachovat čísla řádků

Zachovává původní číslování řádků (je-li k dispozici). Čísla řádků budou uložena v samostatném poli, které zůstává během editace textu beze změny.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li zvolena možnost Přesná kopie nebo Upravitelná kopie.

 • Zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek

Zachovává záhlaví, zápatí a konce stránek ve výstupním textu.

 • V prostém textu zachovat tučné písmo a kurzívu a styl podtrhávání písma

Zachovává styly textu při ukládání v režimu Nešifrovaný text.

 • Ponechat text a barvu pozadí

Zachová původní barvu písmen.

Poznámka: Bylo-li zakázáno zjišťování strukturálních prvků (záhlaví, zápatí, poznámek pod čarou, obsahů a číslování stránek), tyto prvky se uloží jako základní text. Tato nastavení se nacházejí v kartě Číst dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Velkost souboru lze zredukovat kliknutím na požadovanou možnost ve skupině Nastavení obrázků.

Tip:

 • Parametry uložení obrazu lze změnit pomocí možnosti Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení vyberte požadované parametry a klikněte na OK.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Pokročilé nastavení

Vyberte možnost Zvýraznit málo věrohodné znaky, pokud chcete upravovat rozpoznaný text v aplikaci Microsoft Word místo v okně Text aplikace ABBYY FineReader. Je-li tato možnost zvolena, veškeré znaky rozpoznané s nízkou věrohodností budou v dokumentu Microsoft Word zvýrazněny.

Tip: Barvu neurčitých znaků lze změnit na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

Ukládání ve formátu PPTX

Uložení textu ve formátu PPTX:

 • V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit dokument jako a poté klikněte na možnost Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint. Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako PPTX. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu PPTX.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků

Zachovává původní uspořádání řádků.

 • Zalomit text

Veškerý rozpoznaný text se přizpůsobí bloku textu ve snímku.

 • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Velkost souboru lze zredukovat pomocí požadované možnosti ve skupině Kvalita obrazu.

Tip:

 • Parametry uložení obrazu lze změnit pomocí možnosti Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení vyberte požadované parametry a klikněte na OK.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Ukládání ve formátu TXT

Uložení textu ve formátu TXT:

 • V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit dokument jako a poté klikněte na možnost Textový dokument. Případně klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté na možnost Uložit jako TXT. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu TXT.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Rozvržení dokumentu

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu následujících možností:

 1. Naformátovaný text

Zachová odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Navíc se při reprodukci odsazení odstavců a tabulek používají bílé mezery. Výsledný text bude zarovnán vlevo (texty čtené zprava doleva budou zarovnány vpravo).

Poznámka: Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

 1. Nešifrovaný text

Tento režim nezachovává formátování.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků

Zachovává původní uspořádání řádků. Pokud tato možnost není vybrána, celý text se uloží jako jeden řádek.

 • Vložit znak konce stránky jako (#12) oddělovač stránky

Uloží původní uspořádání stran.

 • Použít prázdný řádek jako oddělovač odstavců

Oddělí odstavce prázdnými řádky.

 • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí znakovou stránku. Chcete-li změnit znakovou stránku, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.