Pokud není rozpoznán čárový kód

Oblasti čárového kódu označují čárové kódy v dokumentu. Pokud dokument obsahuje čárový kód, který chcete vykreslit jako sekvenci písmen a číslic, a ne jako obrázek, vyberte čárový kód, a poté změňte typ oblasti na Čárový kód.

Poznámka: Rozpoznávání čárových kódů je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li povolit rozpoznávání čárových kódů, klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Číst a vyberte možnost Vyhledat čárové kódy.

Vykreslení oblasti čárového kódu a její rozpoznávání

 1. Přidržte klávesy Ctrl+Shift+Alt a pomocí myši v okně Obraz nebo Lupa vyberte oblast.
 2. Spusťte proces OCR.

Podporované typy čárových kódů

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 z 5
 • Prokládaný 2/5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • Kód QR
 • Kód opravy

Poznámka: Výchozí typ čárového kódu je Autodetekce, což znamená, že typy čárových kódů se rozpoznávají automaticky. Ne všechny typy čárových kódů však lze rozpoznat automaticky. Někdy je nutno vybrat odpovídající typ ručně na panelu Vlastnosti oblasti .

Aplikace ABBYY FineReader dokáže automaticky rozpoznat následující typy čárových kódů: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A a kód QR.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.