Търсене и редактиране

Редакторът за PDF Ви позволява да премахвате конфиденциална информация от PDF документи, преди да ги публикувате. За да направите това, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху раздел в панела отляво или щракнете върху Изглед > Търсене, за да отворите панела ТЪРСЕНЕ.
 2. Отидете в раздел РЕДАКТИРАЙ.
 3. В текстовото поле Намери какво:
 4. Думи или фрази, които отговарят на търсенето Ви, ще бъдат маркирани в документа.
  Резултатите от търсенето ще бъдат подредени в групи (според източника: текст, коментари или показалци) и ще можете да маркирате цели групи.
   
 5. Ако е необходимо, щракнете върху стрелката до иконата и изберете някое от следните:
  • Точно съвпадение ще намери само думи, които отговарят точно на думите, които сте въвели в полето за търсене.
   Например търсенето на думата „correct“ няма да намери думи като „incorrectly“ или „correction“.
  • Съвпадение на големи/малки букви ще намери само думи, при които регистърът на буквите (главни/малки) отговаря.
   Например търсенето на думата „Editor“ няма да намери думи като „editor“ или „EDITOR“.
 6. В резултатите от търсенето маркирайте дума или фраза, която трябва да бъде редактирана.
  За да редактирате няколко думи или фрази едновременно, изберете съответната стойност в панела за търсене.
 7. Щракнете върху Редактирай.
  Това ще премахне избраните думи или фрази и ще оцвети съответните им появявания.
 8. Запишете промените си.

Търсене и редактиране с помощта на списъци с ключови думи

Ако трябва да търсите и редактирате повтарящи се думи или комбинации от думи от документ (напр. поверителна информация за Вашата организация и т.н.), създайте за тези думи списък с ключови думи и го използвайте за търсене и редактиране на подходящия текст. За да направите това, щракнете върху иконата в текстовото поле Намери какво и изберете едно от следните от падащия списък:

 • Добавяне на ключова дума към списък за добавяне в момента на дума или комбинация от думи в текстовото поле към списък с ключови думи;
 • Намиране с помощта на списък с ключови думи за търсене в текста с помощта на персонализиран списък с ключови думи;
 • Редактиране на списък с ключови думи... за добавяне, модифициране, изтриване и запазване на ключови думи за списък.
  За да запишете направените от Вас промени в списък и да търсите с помощта на модифицирания списък с ключови думи, щракнете върху Запазване и търсене.  


  За да видите всички ключови думи в определен списък, задръжте курсора на мишката над името на списъка.


  За да затворите списък с ключови думи, щракнете върху иконата до името му или премахнете отметката от Намиране с помощта на списък с ключови думи.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.