Техническа поддръжка

Ако имате въпроси относно използването на ABBYY FineReader, преди да се свържете с нашия отдел за техническа поддръжка, разгледайте цялата предоставена Ви документация (ръководството на потребителя и помощта). Можете също да пожелаете да прегледате раздела за техническа поддръжка на уебсайта на ABBYY на www.abbyy.com/support – там можете да намерите отговорите на въпросите си.

Нашите експерти по техническата поддръжка се нуждаят от следната информация, за да могат компетентно да отговорят на въпросите Ви:

 • Вашето име и фамилия
 • Името на Вашата компания или организация (ако е приложимо)
 • Телефонният Ви номер (или факс, или e-mail)
 • Серийният номер на Вашия пакет ABBYY FineReader или ID за поддръжка. ID за поддръжка е уникален идентификатор на серийния номер, който съдържа информация за Вашия лиценз и компютър. За да видите своя ID за поддръжка, изберете Помощ > За… > Информация за лиценз.
 • Номерът на версията (щракнете върху Помощ> За… и потърсете полето Версия)
 • Общо описание на проблема Ви и пълният текст на съобщението за грешка (ако сте получили такова)
 • Видът на Вашия компютър и процесор
 • Версията на Вашата операционна система Windows
 • Всяка друга информация, която смятате за важна

Можете да получите автоматично някои от необходимите данни:

 1. От менюто Помощ щракнете върху За….
 2. В диалоговия прозорец За ABBYY FineReader щракнете върху бутона Информация за системата….

Отваря се прозорец, който съдържа част от горната информация.

Важно! Само регистрирани потребители могат да ползват безплатна техническа поддръжка. Можете да регистрирате своето копие на приложението на АBBYY на уебсайта или като изберете Помощ > Регистрирайте сега….

Ако имате въпроси относно използването на ABBYY FineReader, свържете се с най-близкия офис на ABBYY.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.