Tolkning av text som skrivits med Gothic-skript

Download

ABBYY FineReader kan hjälpa dig att tolka text i historiska dokument och böcker som skrivits med typsnittet "Gothic" på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och lettiska. Att arbeta med sådana dokument skiljer sig i många avseenden så som beskrivs nedan.

Tolkningsspråk för Gothic-skript

För att känna igen text som skrivits med Gothic-typsnitt använder programmet följande sex språk:

 1. Gammal Engelska.
 2. Gammal Franska.
 3. Gammal Tyska.
 4. Gammal Italienska.
 5. Gammal Spanska.
 6. Lettisk Gotiska.

Gothic-fonter som stöds

Du behöver eventuellt installera ytterligare Windows-fonter för att texten ska kunna visas i Gothic-typsnittet i tolkningsresultaten.

ABBYY FineReader stöder följande Gothic-skript:

 1. Textur/Textualis — svartvitt typsnitt.
 2. Fraktur — typsnitt svart bokstäver med vinkeldrag.
 3. Schwabacher — "brutet" typsnitt med rundade drag i vissa bokstäver.

Om inga Gothic-fonter är installerade visas tolkningsresultaten med typsnitten Arial, Times eller Courier.

Instruktioner för att känna igen text som skrivits med Gothic-skript

För att kunna tolka dokument som innehåller text med Gothic-typsnittet, gör följande:

 1. I OCR-redigeringsfönstret, välj Fler språk... från rullistan med Språk i huvudverktygsfältet. I Språkredigeraren dialogrutan som öppnas, välj Ange OCR-språk manuellt alternativet och ange rätt språk från listan. Klicka sedan på OK.

  Om man väljer flera tolkningsspråk samtidigt (t ex engelska och gammal engelska eller tyska och gammal tyska) kan det ha negativ inverkan på tolkningsresultaten. För att undvika detta, ange endast det språk som ska användas för att tolka Gothic-texten.
  För mer information om hur man startar OCR-verktyget, se Så startar man OCR-verktyget.
 2. Läsa in eller öppna bilderna.
  För mer information, se Så erhåller man dokument.
 3. Klicka på knappen i huvudverktygsfältet.

Tolkningsresultaten visas i textfönstret.

Tolkningsresultat visas med Gothic-fonten om källdokumentet skrevs med en kompatibel font som är installerad på din dator. Annars används Arial, Times, eller Courier.

Vid behov går det att ändra fonten på resultaten:

 1. Välj rätt text.
 2. Klicka Egenskaper på innehållsmenyn för texten i fråga.
 3. I Textegenskaper panelen, välj rätt font från listan.

Dokumenttexten visas med angiven font.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.