Signaturfält

Download

Signaturfält låter användaren sätta sin digitala signatur på PDF-dokumentet.
Se även: Digital signatur

För att lägga till ett signaturfält i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera signaturfält, högerklicka på det och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för signaturfält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.