Knapp

Download

Knapp låter användaren initiera en åtgärd knuten till en given knapp.

För att lägga till en knapp i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en knapp, högerklicka på knappen och välj Egenskaper... på snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för knappar

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Åtgärdsflik

Lägger till en ny åtgärd

Lista med möjliga åtgärder

Ändra en åtgärd

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.