Om tabeller och bilder inte identifieras

Om en tabell inte identifieras

Tabellområden markerar tabeller eller textstycken som har strukturerats i tabellform. Om programmet inte identifierar en tabell automatiskt använder du verktyget Tabell för att rita ett tabellområde runt bilden tabellen.

 1. Välj verktyget i verktygsfältet högst upp i fönstret Bild och använd sedan musen för att rita en rektangel runt bilden på din bild.
 2. Högerklicka på tabellen och sedan på Analysera tabellstruktur i snabbmenyn, eller klicka på knappen på popup-verktygsfältet i området Tabell.
 3. Använd popup-verktygsfältet, snabbmenyn i tabellområdet, eller kommandona på menyn Område för att redigera resultaten.
 4. Kör OCR-processen på nytt.

Du kan ändra typen för ett område som redan har tolkats. Om du vill ändra ett områdes typ till Tabell ska du högerklicka i området och välja Byt typ på område till > Tabell på snabbmenyn.

Om ABBYY FineReader inte automatiskt kunde identifiera rader och kolumner rätt i en tabell kan du justera layouten manuellt och köra OCR-processen på nytt.

 • Använd kommandona på menyn Område eller kommandona på snabbmenyn i ett tabellområde för att göra följande:
  • Analysera tabellstruktur (analyserar tabellens struktur automatiskt och du behöver därmed inte rita lodräta och vågräta avgränsare manuellt),
  • Dela celler, Sammanfoga celler och Sammanfoga rader (låter dig korrigera alla felaktigt identifierade rader eller kolumner)
 • Använd popupverktygsfältet i den valda tabellen till att göra följande: Lägga till en vågrät eller lodrät avgränsare, ta bort tabellavgränsare, analysera tabellstruktur, dela upp tabellceller eller sammanfoga tabellceller eller tabellrader (klicka i området Tabell och välj tillämpligt verktyg från popupverktygsfältet:  ).

Tips. Klicka på verktyget på popupverktygsfältet för att välja objekt.

Obs!

 1. Celldelningskommandot kan endast användas för tabellceller som tidigare har sammanfogats.
 2. Om du vill sammanfoga eller dela tabellceller eller tabellrader markerar du dem i bilden och väljer motsvarande verktyg eller menykommando.
 3. Om tabellen innehåller celler med vertikal text kan du behöva ändra textegenskaperna först.
 4. Om tabellcellerna endast innehåller en bild ska du välja alternativet Behandla markerade celler som bild på panelen Områdesegenskaper (högerklicka på området och sedan på Egenskaper i snabbmenyn).

Om cellen innehåller en kombination av bilder och text markerar du bilden för att omvandla den till ett dedikerat område i cellen.

Se även:

Om en bild inte identifieras

Bildområden markerar vilka bilder som finns i dokumentet. Du kan även använda Bildområden om du inte vill att ett textavsnitt ska tolkas. Om programmet inte identifierar en bild automatiskt ska du använda verktyget Bild för att manuellt rita ett bildområde runt bilden.

 1. I verktygsfältet högst upp i fönstret Bild väljer du verktyget och använder sedan musen för att rita en rektangel runt bilden på din bild.
 2. Kör OCR-processen på nytt.

Om det finns text tryckt över en bild i dokumentet ritar du ett område för Bakgrundsbild runt bilden.

 1. Gå till fönstret Bild och välj verktyget i verktygsfältet och rita en ram runt bilden.
 2. Starta OCR-behandlingen.

Du kan ändra ett befintligt område till Bild eller Bakgrundsbild. Högerklicka på området och klicka sedan på Byt typ på område till > Bild eller Byt typ på område till > Bakgrundsbild.

Mer information om områdestyper och redigeringsområden finns i Om områden identifieras felaktigt.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.