Så skannar man till andra format

Via Skanna till andra format uppgiften i "Ny uppgift"- fönstret kan du skapa dokument i populära format (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv och *.djvu) från bilder som kommer från en skanner eller digitalkamera.

 1. Öppna "Ny uppgift"- fönstret,välj Läs in fliken och klicka på Skanna till andra format uppgiften.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Ändra skanningsinställningarna om du inte är nöjd med bildkvaliteten och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Välj utdataformat
   Använd detta alternativ för att välja önskat format för utdatafilen.
  2. OCR-språk
   Välj språk för ditt dokument. Se även: Tolkningsspråk.
  3. Bildförbehandlingsinställningar...
   Ange inställningar för bildförbehandling, t.ex. sidorientering och inställningar för automatisk förbehandling. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.  
  4. Fler alternativ...
   Öppnar sektionen med inställningarna för det valda formatet i Formatinställningar fliken i Alternativ dialogrutan, där du kan ange ytterligare inställningar (det går också att öppna denna dialogruta genom att klicka på Alternativ... i Verktyg menyn.)
 6. Klicka på Skanna till <format>.
 7. En dialogruta med statusindikator och tips visas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna fler sidor med nuvarande inställningar eller klicka på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. Ange mappen där du vill spara utdatafilen.

När uppgiften har slutförts kommer utdatafiler med det angivna formatet skapas i mappen du angett. Samtliga dokumentets bilder kommer också att öppnas i OCR-redigeraren.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.