Anvanda stilar

Vid texttolkningen identifierar ABBYY FineReader stilar och formatering som har använts i originaldokumentet. Dessa stilar och formateringar reproduceras i utdatadokumentet. Du kan granska och redigera dokumentstilarna och skapa nya stilar för att formatera tolkad text i fönstret Text.

Så här använder du en stil på ett utvalt textstycke:

  1. Markera det önskade textstycket i fönstret Text.
  2. Klicka på Egenskaper på snabbmenyn.
  3. Välj önskad stil från listan Stil på panelen Textegenskaper.

När du sparar tolkade texter i DOCX, ODT eller RTF är det möjligt att bevara alla existerande format.

Se även: "Så sparar du redigerbara dokument."

Ändra, skapa och sammanfoga stilar:

  1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Formatmallsredigeraren...
  2. I dialogrutan Formatmallsredigeraren väljer du den stil du vill ändra och ändrar dess namn, teckensnitt, teckensnittsstorlek, teckenavstånd och skala.
  3. Om du vill skapa en ny stil klickar du på Ny. Den nya stilen som du skapat läggs till i listan över befintliga stilar där du kan justera den.
  4. Om du vill sammanfoga flera stilar till en ska du markera stilarna som ska sammanfogas och klicka på Sammanfoga... I dialogrutan Sammanfoga stilar anger du den stil i vilken de markerade stilarna ska sammanfogas.
  5. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Du kan navigera mellan textstycken som är skrivna med identiska stilar. Välj den önskade stilen i Formatmallsredigeraren och klicka på Föregående fragment eller Nästa fragment.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.