Lägga till bokmärken

PDF-redigeraren låter dig lägga till bokmärken i PDF-dokument.

Skapa ett bokmärke i Bokmärken panelen eller med hjälp av en snabbmeny.

 1. Skapa ett bokmärke i Bokmärken panelen:
  1. Klicka på knappen i det vertikala fältet till vänster eller klicka på Visa > Bokmärken. Panelen Bokmärken öppnas.
  2. Klicka på och skriv in ett namn på ditt bokmärke.
  3. Som standard leder det nyskapade bokmärket till början på den aktuella sidan.
 2. För att skapa ett bokmärke med hjälp av en snabbmeny:
  1. Välj ett textfragment, en bild eller en plats i dokumentet som du vill bokmärka.
  2. Högerklicka på urvalet och klicka på Lägg till bokmärke... på snabbmenyn.
  3. Ange ett namn på dina bokmärken i Bokmärken rutan.
   Om du bokmärker ett textfragment så kommer den markerade texten användas som namn på bokmärket.
  4. Det nyskapade bokmärket kommer leda till det textfragment, den bild eller en annan plats i dokumentet som du valt.

För att välja en annan destination för ditt bokmärke, klicka på Ställ in destination bokmärkets snabbmeny och sedan där du vill att bokmärket ska infogas i ditt dokument.

Bokmärken kan kapslas. Ett nytt bokmärke kommer att ha samma kapslingsnivå som det tidigare valda bokmärket. Om ett nytt bokmärke är det första bokmärket i dokumentet placeras det på rotnivån.

Alternativt kan du skapa ett bokmärke genom att klicka på Redigera > Lägg till bokmärke....

Ordna om bokmärken...

Byta namn på bokmärken...

Radera bokmärken...

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.