Integrácia so službou Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umožňuje otvárať, upravovať a ukladať súbory uložené v knižniciach dokumentov Microsoft SharePoint.

Spracovanie dokumentu PDF uloženého na serveri Microsoft SharePoint:

 1. Programom ABBYY FineReader PDF Editor otvorte dokument PDF uložený na serveri Microsoft SharePoint.
 2. Zarezervujte si dokument, aby ste zabránili iným používateľom zmeniť ho, a to nasledujúcim spôsobom:
  • Kliknite na tlačidlo Odhlásiť sa v správe zobrazenej v hornej časti obrazovky,

  • Alternatívne kliknite na Súbor > SharePoint® > Odhlásiť sa.

   Ak už dokument bol odhlásený iným používateľom, uložte kópiu dokumentu vo svojom počítači.
 3. Upravte dokument PDF.
  Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
 4. Dokument prihláste, aby ostatní používatelia videli zmeny. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Prihlásiť sa....
  Ak zmeny nechcete uložiť na server, kliknite na Zahodiť odhlásenia sa....
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte Typ verzie dokumentu, ak je na serveri zapnuté riadenie verzií, a zadajte svoj komentár.
  Vyberte možnosť Po vrátení aktuálnej verzie do projektu ponechajte dokument odobratý z projektu, ak chcete odovzdať všetky zmeny na server bez prihlásenia dokumentu.
 6. Kliknite na Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak používate cloudové úložisko OneDrive, dokumenty tam uložené si nemôžete zarezervovať. Klient OneDrive vytvára lokálne kópie súborov na počítači a tie synchronizuje so serverom. V tomto prípade budú dokumenty PDF považované za bežné súbory.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.