Možnosti pri skenovaní a otváraní

Ak si chcete prispôsobiť proces skenovania a otvárania strán v programe ABBYY FineReader, môžete:

K týmto nastaveniam máte prístup z dialógových okien k otváraniu skenovaniu dokumentov (ak používate skenovacie rozhranie programu ABBYY FineReader 12) a na karte Skenovať/Otvoriť dialógového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

Dôležité upozornenie! Všetky zmeny vykonané v dialógovom okne Možnosti sa použijú len na novo naskenované/otvorené snímky.

Dialógové okno Skenovať/Otvoriť dialógového okna Možnosti obsahuje nasledujúce možnosti:

Nastavenia automatickej analýzy a rozpoznávania

Štandardne sa dokumenty v programe ABBYY FineReader analyzujú a rozpoznávajú automaticky, ale toto správanie môžete zmeniť. K dispozícii sú tieto režimy:

 • Načítanie snímok stránok (vrátane predbežného spracovania snímky)

Všetky snímky pridané do dokumentu programu ABBYY FineReader sa predspracujú automaticky pomocou nastavení zo skupiny možností Spracovanie snímky. Analýza a rozpoznávanie dokumentu sa tiež uskutočňuje automaticky.

 • Analýza snímok stránok (vrátane predbežného spracovania snímky)

Predspracovanie snímky a analýza dokumentu sa uskutoční automaticky, ale rozpoznávanie sa musí spustiť manuálne.

 • Predbežne spracovať snímky strany

Iba predspracovanie sa uskutoční automaticky. Analýza a rozpoznávanie musia byť spustené manuálne. Tento režim sa najčastejšie používa pre dokumenty so zložitou štruktúrou.

Ak nechcete pridať do dokumentu programu FineReader automatické spracovanie, zrušte začiarknutie Automaticky spracovať strany pri ich pridaní. Umožní vám to rýchle otvorenie veľkých dokumentov, rozpoznávanie iba vybraných strán dokumentu a ukladanie dokumentov a snímok.

Možnosti predbežného spracovania snímky

Program ABBYY FineReader 12 umožňuje automatické odstránenie najrozšírenejších nedostatkov skenov a digitálnych fotografií.

Všeobecné opravy

 • Rozdeliť dvojstrany

Program automaticky rozdelí snímky obsahujúce dvojstrany na dve snímky, z ktorých každá obsahuje jednu stranu.

 • Zistiť orientáciu strany

U strán pridaných do dokumentu programu FineReader sa automaticky zisťuje a v prípade potreby upraví orientácia.

 • Odstrániť skosenie snímok

Automaticky sa budú zisťovať skosené strany a v prípade potreby sa skosenie odstráni.

 • Opraviť lichobežníkové skreslenia

Program automaticky rozpozná lichobežníkové skreslenia a nerovné textové riadky na digitálnych fotografiách a skenoch z kníh. Tieto chyby budú opravené, keď to bude vhodné.

 • Vyrovnať textové čiary

Program automaticky rozpozná nerovné riadky textu v snímkach a vyrovná ich bez úpravy lichobežníkového skreslenia.

 • Invertovať snímky

Ak je to vhodné, program ABBYY FineReader 12 invertuje farby snímky tak, aby obsahovala tmavý text na svetlom pozadí.

 • Odstrániť farebné značky

Program zistí a odstráni všetky farebné pečiatky a značky písané perom na uľahčenie rozpoznávania textu, ktorý tieto značky prekrývajú. Tento nástroj je určený na naskenované dokumenty s tmavým textom na bielom pozadí. Nevyberajte túto možnosť pre digitálne fotografie a dokumenty s farebným pozadím.

 • Opraviť rozlíšenie snímky

Program ABBYY FineReader 12 will automaticky určí najlepšie rozlíšenie snímok a podľa potreby zmení rozlíšenie snímky.

Oprava fotografie

 • Detegovať okraje stránky

Niekedy majú digitálne fotografie okraje, ktoré neobsahujú žiadne užitočné údaje. Program deteguje takéto hranice a odstráni ich.

 • Vybieliť pozadie

Program ABBYY FineReader vybieli pozadia a vyberte najlepší jas snímok.

 • Zredukovať šum ISO

Z fotografií sa automaticky odstráni fotografia.

 • Odstrániť pohybové rozostrenie

Ostrosť rozmazaných digitálnych fotografií sa zvýši.

Poznámka: Všetky tieto možnosti môžete deaktivovať pri skenovaní alebo otváraní strán dokumentu a pritom uplatniť všetko požadované predspracovanie v Editore snímok. Podrobné informácie nájdete v časti "Predspracovanie snímok.“

Skenovacie rozhranie

Pri predvolenom nastavení program ABBYY FineReader využíva vlastné skenovacie rozhranie. Dialógové okno skenovania obsahuje nasledujúce možnosti:

Tip: Môžete si vybrať, ktoré funkcie predspracovania sa majú aktivovať, ktoré nedostatky sa majú odstrániť a či sa má dokument automaticky analyzovať a rozpoznávať. Dosiahnete to aktivovaním možnosti Automaticky spracovať strany pri ich pridaní a kliknutím na tlačidlo Možnosti….

 • Skenovanie viacstránkových dokumentov:
  1. Použiť automatický podávač papiera (ADF)
  2. Obojstranné skenovanie
  3. Nastavenie „prestávky“ medzi skenovaním jednotlivých strán (v sekundách)

Ak je skenovacie rozhranie programu ABBYY FineReader 12 nekompatibilné s vaším skenerom, môžete použiť vlastné rozhranie skenera. Opis tohto dialógového okna a jeho prvkov nájdete v dokumentácii ku skeneru.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.