Odstraňovanie dôverných informácií

V programe ABBYY FineReader 12 môžete z rozpoznaných textov jednoducho odstrániť dôverné informácie.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na možnosť Režim opráv alebo kliknite na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.
  2. V okne Text pomocou značkovača začiernite text, ktorý chcete skryť.

Tip: Ak niektoré znaky začiernite omylom, môžete vrátiť poslednú opravu stlačením CTRL+Z alebo kliknutím na tlačidlo Späť na hlavnom paneli nástrojov.  

  1. Uložte dokument.

Opravený text bude vo výstupnom dokumente vybodkovaný. Ak vybratý formát ukladania podporuje farby textu a pozadia, znaky sa zobrazia ako obdĺžniky na čiernom pozadí.

Vypnutie Režimu opráv:

  • V ponuke Nástroje kliknite znova na Režim opráv alebo
  • Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na .

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.