Prispôsobenie programu ABBYY FineReader

Rozhranie programu ABBYY FineReader je navrhnuté tak, aby umožnilo dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zabezpečiť intuitívne a používateľsky prívetivé ovládanie programu. Vďaka tomu môžete program používať bez potreby absolvovať nejaké špeciálne školenie. Noví používatelia sa naučia ovládať hlavné funkcie programu vo veľmi krátkom čase.

Rozhranie programu sa dá ľahko prispôsobiť.

Používatelia môžu:

a veľa iného.

Podrobné informácie nájdete v časti

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.