Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR

V tejto časti sa uvádzajú rady a odporúčania týkajúce sa nastavení rozpoznávania OCR tak, aby čo najlepšie korešpondovali so štruktúrou dokumentu a výberu správnych nastavení v prípade neštandardných situácií.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.