Upravovanie tabuliek

Úpravu rozpoznaných tabuliek môžete v programe ABBYY FineReader vykonávať v okne Text. K dispozícii sú tieto príkazy:

  • Zlúčiť bunky tabuľky

Pomocou kurzora myši vyberte bunky, ktoré chcete zlúčiť, a potom kliknite na Zlúčiť bunky tabuľky v ponuke Upraviť.

  • Rozdeliť bunky tabuľky

Kliknite na rozdeľovanú bunku tabuľky, potom kliknite na Rozdeliť bunky tabuľky v ponuke Úpravy.

Dôležité upozornenie! Tento príkaz možno použiť iba pre bunky tabuľky, ktoré boli predtým spojené.

  • Zlúčiť riadky tabuľky

Pomocou kurzora myši vyberte riadky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, potom kliknite na Zlúčiť riadky tabuľky v ponuke Upraviť.

  • Odstránenie obsahu buniek

Vyberte bunku alebo bunky, ktorých obsah chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky sa štandardne nenachádzajú na paneli nástrojov. Na panel s nástrojmi môžete pridať nástroje na úpravu tabuľky v dialógovom okne Prispôsobiť panel nástrojov a skratky (kliknutím na Nástroje > Prispôsobiť… a otvorením dialógového okna).

Podrobné pokyny na pridanie tlačidiel na panely s nástrojmi sa uvádzajú v časti "Panely s nástrojmi".

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.