Obsługiwane formaty obrazów

Poniższa tabela zawiera listę formatów obrazów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 12.

Format Rozszerzenie pliku Otwieranie Zapisywanie
Mapa bitowa bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, czerń/biel bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, odcienie szarości bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, kolor bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, czerń/biel dcx + +
DCX, odcienie szarości dcx + +
DCX, kolor dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, odcienie szarości jp2, j2k + +
JPEG 2000, kolor jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, odcienie szarości jpg, jpeg + +
JPEG, kolor jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, czerń/biel pcx + +
PCX, odcienie szarości pcx + +
PCX, kolor pcx + +
PNG png + +
PNG, czerń/biel png + +
PNG, odcienie szarości png + +
PNG, kolor png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja CCITT Group 4 tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, kolor, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF wer. 1.7 lub wcześniejsza pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (wymaga bibliotek Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.