Sneltoetsen

In ABBYY FineReader worden de volgende sneltoetsen gebruikt voor de meest gangbare opdrachten.

Nieuwe taak-venster

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets
Nieuw PDF-document Ctrl+N
PDF-document openen... Ctrl+O
Openen in OCR-editor... Ctrl+R
Scan naar OCR Editor Ctrl+S
Nieuw OCR-project Ctrl+Shift+N
OCR-project openen... Ctrl+Shift+O
Afsluiten Ctrl+Q

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets
Omhoog verplaatsen Alt+↑
Omlaag verplaatsen Alt+↓
Verwijderen Del-
Alles selecteren Ctrl+A
Recente documenten zoeken Ctrl+F

Menu Gereedschappen

Opdracht Sneltoets
Opties... Ctrl+>

Menu Help

Opdracht Sneltoets
Help F1

***Terug naar boven

OCR-editor

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets
Nieuwe taak... Ctrl+N
Afbeelding openen... Ctrl+O
Pagina's scannen... Ctrl+K
Pagina-afbeeldingen opslaan als... Ctrl+Alt+S
Sluiten Ctrl+W
Nieuw OCR-project Ctrl+Shift+N
OCR-project openen... Ctrl+Shift+O
OCR-project opslaan... Ctrl+Shift+S
Document e-mailen Ctrl+M
Afbeeldingen e-mailen Ctrl+Alt+M
Tekst afdrukken Ctrl+P
Afbeelding afdrukken Ctrl+Alt+P
Afsluiten Ctrl+Q

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y
Knippen Ctrl+X
Tekst herkennen en kopiëren Ctrl+C
Gebied als afbeelding kopiëren Ctrl+Shift+C
Plakken Ctrl+V
Verwijderen Del-
Alles selecteren Del+A
Selectie annuleren Ctrl+Shift+A
Pagina's verwijderen... Ctrl+Backspace
Gebieden en tekst verwijderen Ctrl+Del
Tekst verwijderen Ctrl+Shift+Del
Pagina's rechtsom draaien Ctrl+Shift+>
Pagina's linksom draaien Ctrl+Shift+<
Pagina-afbeeldingen bewerken... Ctrl+I
Zoeken... Ctrl+F
Volgende zoeken F3
Vervangen... Ctrl+H

***Terug naar boven

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets
Navigatievenster tonen F5
Zoomvenster tonen Ctrl+F5
Alleen afbeeldingsvenster F6
Afbeeldings- en tekstvensters F7
Alleen tekstvenster F8
Volgend venster Ctrl+Tab
Vorig venster Ctrl+Shift+Tab
Inzoomen Ctrl++
Uitzoomen Ctrl+-
Passend Ctrl+0
Naar paginanummer... Ctrl+G
Naar volgende pagina Ctrl+↓
Naar vorige pagina Ctrl+↑
Naar eerste pagina Ctrl+Home
Naar laatste pagina Ctrl+End
Pagina sluiten Ctrl+F4

***Terug naar boven

Menu Herkennen

Opdracht Sneltoets
Alle pagina's herkennen Ctrl+Shift+R
Pagina herkennen Ctrl+R
Alle pagina's analyseren Ctrl+Shift+E
Pagina analyseren Ctrl+E
Tekst verifiëren... Ctrl+F7
Volgende fout Alt+↓
Vorige fout Alt+↑
Tekst als geverifieerd markeren Ctrl+T

Menu Gebied

Opdracht Sneltoets
Gebied herkennen Ctrl+Shift+B
Gebiedstype wijzigen naar Tekst Ctrl+2
Gebiedstype wijzigen naar Tabel Ctrl+3
Gebiedstype wijzigen naar Afbeelding Ctrl+4
Gebiedstype wijzigen naar Achtergrondafbeelding Ctrl+6
Gebiedstype wijzigen naar Barcode Ctrl+5
Gebiedstype wijzigen naar Herkenningsgebied Ctrl+1

***Terug naar boven

Menu Gereedschappen

Opdracht Sneltoets
Woordenboeken bekijken... Ctrl+Alt+D
Redactiemodus Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Opties... Ctrl+>

Menu Help

Opdracht Sneltoets
Help F1

***Terug naar boven

Algemeen

Opdracht Sneltoets
Maak het geselecteerde tekstfragment vet Ctrl+B
Maak het geselecteerde tekstfragment cursief Ctrl+I
Onderstreep het geselecteerde tekstfragment Ctrl+U
Naar tabelcel Pijltoetsen
Overschakelen naar deelvenster Pagina's Alt+1
Overschakelen naar deelvenster Afbeeldingen Alt+2
Overschakelen naar deelvenster Tekst Alt+3
Overschakelen naar deelvenster Zoomen Alt+4

U kunt ook uw eigen sneltoetsen maken in de OCR-editor.

Zo maakt u een sneltoets in de OCR-editor:

  1. Open het Pas de werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen dialog box by clicking Weergave > Werkbalken > Aanpassen....
  2. Op het Sneltoetsen tabblad selecteert u een categorie in het Categorieën veld.
  3. In het Opdrachten veld selecteert u de opdracht waarvoor u een sneltoets wilt specificeren.
  4. Plaats de cursor in het Nieuwe sneltoets indrukken veld en druk op de toetsen die moeten worden gebruikt voor deze opdracht.
  5. Klik op Toewijzen. De geselecteerde toetsencombinatie worden toegevoegd aan het Huidige snelkoppeling veld.
  6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  7. Om de standaard sneltoetsen te herstellen, klikt u op Terugzetten (voor een geselecteerde opdrachtcategorie) of Alles herstellen (voor alle sneltoetsen).

PDF-editor

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets
Nieuwe taak... Ctrl+N
Openen... Ctrl+O
Opslaan Ctrl+S
Opslaan als PDF-document... Ctrl+Shift+S
Document sluiten Ctrl+W
Document herkennen Ctrl+Shift+R
Afdrukken... Ctrl+P
Afsluiten Ctrl+Q

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y
Knippen Ctrl+X
Kopiëren Ctrl+C
Gebied kopiëren als Afbeelding Ctrl+C
Gebied kopiëren als Tekst Ctrl+Shift+C
Gebied kopiëren als Tabel Ctrl+Alt+C
Plakken Ctrl+V
Verwijderen Del-
Alles selecteren Ctrl+A
Pagina's toevoegen uit bestand... Ctrl+Shift+O
Pagina's toevoegen vanuit scanner... Ctrl+Shift+A
Pagina's rechtsom draaien Ctrl+Shift+>
Pagina's linksom draaien Ctrl+Shift+<
Pagina's verwijderen... Ctrl+Backspace
Bladwijzer toevoegen... Ctrl+D
Zoeken Ctrl+F
Volgende zoeken F3

***Terug naar boven

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets
Navigatievenster tonen F5
Zoeken- F9
Digitale handtekening F8
PDF-gereedschappen tonen F6
Deelvenster Opmerkingen weergeven F7
Inzoomen Ctrl++
Uitzoomen Ctrl+-
Passend Ctrl+0
Ware grootte Ctrl+8
Aanpassen aan breedte Ctrl+9
Naar paginanummer... Ctrl+G
Volgende pagina Ctrl+↓
Vorige pagina Ctrl+↑
Eerste pagina Home
Laatste pagina End
Terug Alt+←
Doorsturen Alt+→
1 pagina weergeven Ctrl+1
Bladeren per pagina Ctrl+2
2 pagina's weergeven Ctrl+3
Bladeren per 2 pagina's Ctrl+4
Beeldvullend F11

***Terug naar boven

Menu Gereedschappen

Opdracht Sneltoets
Tekst en afbeeldingen bewerken Ctrl+E
Tekstkader Ctrl+T
Opmerking toevoegen Ctrl+M
Markeren Ctrl+H
Onderstrepen Ctrl+U
Doorhalen Ctrl+K
Tekst invoegen Ctrl+J
Zoeken en markeren F9
Redactiemodus Ctrl+R
Opties... Ctrl+>

***Terug naar boven

Menu Help

Opdracht Sneltoets
Help F1

ABBYY Documenten vergelijken

Menu Bestand

Opdracht Sneltoets
Nieuwe vergelijking Ctrl+N
Document openen... Ctrl+O
Document sluiten Ctrl+W
Document met verschillen opslaan als PDF... Ctrl+S
Afsluiten Ctrl+Q

***Terug naar boven

Menu Bewerken

Opdracht Sneltoets
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y
Alle verschillen selecteren Ctrl+A

***Terug naar boven

Menu Beeld

Opdracht Sneltoets
Inzoomen Ctrl++
Uitzoomen Ctrl+-
Aanpassen aan breedte Ctrl+0
Volgende pagina Ctrl+↓
Vorige pagina Ctrl+↑

Menu Vergelijken

Opdracht Sneltoets
Documenten vergelijken Ctrl+R
Volgend verschil Ctrl+→
Vorig verschil Ctrl+←
Verschil negeren Del-

Menu Help

Opdracht Sneltoets
Help F1

***Terug naar boven

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.