Tekst invoegen en bewerken

Met de PDF-editor kunt u tekst bewerken in alle typen PDF-documenten, ook als ze alleen scans bevatten. Met de PDF-editor kunt u typefouten corrigeren, nieuwe tekst toevoegen en de opmaak van afzonderlijke tekstregels bewerken.

Tekst bewerken in PDF-documenten die zijn gemaakt in andere toepassingen

U kunt tekst in een PDF-document als volgt bewerken:

 1. Klik op de knop op de PDF-gereedschappen- werkbalk en wacht enkele seconden terwijl het programma het document voorbereidt op de bewerking.

  Het Tekst- werkbalk weergegeven boven het document.
 2. Plaats de cursor in de tekst die u wilt bewerken en voer de gewenste wijzigingen door met de knoppen op de Tekst- werkbalk.

  Het programma selecteert automatisch het lettertype dat het meest lijkt op het lettertype uit het oorspronkelijke document.
 3. Als u klaar bent met het bewerken van de tekstregel, klikt u ergens buiten de regel.
 4. Om de tekstbewerkingsmodus af te sluiten, klikt u nogmaals op de knop.
 5. Sla het document op.

Gescande documenten bewerken

Sommige PDF-documenten bevatten alleen afbeeldingen en geen tekstlaag. Zie ook: Typen PDF-documenten.

Met ABBYY FineReader kunt u zelfs teksten bewerken in PDF-documenten zonder tekstlaag. Als u zo'n document opent, maakt het programma een tijdelijke tekstlaag, zodat het document bewerkbaar wordt. Al uw bewerkingen (bijvoorbeeld gecorrigeerde typefouten) worden vervolgens overgezet naar de documentafbeelding.

 1. Klik op de knop op de PDF-gereedschappen-werkbalk en wacht enkele seconden terwijl het programma het document voorbereidt op de bewerking. A Tekst- werkbalk weergegeven boven het document.
 2. Zorg ervoor dat de juiste OCR-talen zijn geselecteerd. Zie ook: Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR.
 3. Als een pagina vervormde tekstregels of andere gebreken heeft, vraagt het programma of u de kwaliteit van de afbeelding wilt verbeteren. Om de afbeelding voorafgaand aan OCR te verbeteren, gebruikt u de opdrachten in de Scheefheid en paginastand corrigeren vervolgkeuzelijst in het Tekst- deelvenster.
 4. Bewerkbare teksten worden in een kader geplaatst. Klik op de tekstregel die u wilt bewerken. Vervolgens kunt u tekst toevoegen, verwijderen of aanpassen, of het lettertype, de lettergrootte of de letterstijl aanpassen met de gereedschappen op de Tekst- werkbalk.
  Als u op een tekstregel klikt, selecteert het programma automatisch het lettertype dat het meest lijkt op het lettertype uit de oorspronkelijke tekstregel.
 5. Als u klaar bent met het bewerken van de tekstregel, klikt u buiten de regel.
 6. Klik op de knop om de tekstbewerkingsmodus te verlaten.
 7. Sla het document op.

Doorzoekbare PDF-documenten bewerken

Sommige PDF-documenten bevatten een tekstlaag onder de documentafbeelding. Zie ook: Typen PDF-documenten.

Als u documenten van dit type bewerkt, worden de wijzigingen die u aanbrengt doorgevoerd in de tekstlaag en de documentafbeelding.

 1. Klik op de knop op de PDF-gereedschappen- werkbalk en wacht enkele seconden terwijl het programma het document voorbereidt op de bewerking. A Tekst- werkbalk weergegeven boven het document.
 2. Zorg ervoor dat de correcte OCR-talen zijn geselecteerd. Zie ook: Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR.
 3. Bij het bewerken van een document dat al een tekstlaag bevat, krijgt u de melding dat het programma het document moet herkennen en de bestaande tekstlaag moet vervangen. U kunt dit doen met de opdrachten in de Tekstlaag vervolgkeuzelijst op de Tekst- werkbalk.

  Selecteer de OCR-taal of -talen in het dialoogvenster dat wordt geopend. U kunt ook afbeeldingen voorbewerken om de stand van de pagina's te corrigeren, de afbeelding recht te trekken, vervormde tekstregels recht te zetten en andere gebreken te verhelpen.
  Nadat het document is herkend, kunt u beginnen met bewerken.
 4. Bewerkbare tekstregels worden in een kader geplaatst. Klik op de tekstregel die u wilt bewerken. Vervolgens kunt u tekst toevoegen, verwijderen of aanpassen, of het lettertype, de lettergrootte of de letterstijl aanpassen met de gereedschappen op de Tekst- werkbalk.
  Als u op een tekstregel klikt, selecteert het programma automatisch het lettertype dat het meest lijkt op het lettertype uit de oorspronkelijke tekstregel.
 5. Als u klaar bent met het bewerken van een tekstregel, klikt u ergens buiten de regel.
 6. Klik op de knop om de tekstbewerkingsmodus te verlaten.
 7. Sla het document op.

Het tekstgereedschap gebruiken om tekst in te voegen

Zo voegt u tekst in:

 1. Klik op de knop in de werkbalk.
 2. Klik op de plek het punt waar u nieuwe tekst wilt toevoegen of teken een vak waarin u de nieuwe tekst wilt typen.
 3. Typ uw tekst. Wijzig indien gewenst het lettertype, de lettergrootte of de letterstijl met de gereedschappen in de tekstwerkbalk.
 4. Om het geheel te voltooien klikt u buiten het tekstvak en klikt u op Toepassen in het snelmenu.
  Het programma selecteert automatisch een achtergrond voor de ingevoegde tekst die naadloos samenvloeit met de achtergrond van de rest van de pagina.
 5. Sla het document op.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.