Digitale handtekening

Met de PDF-editor kunt u documenten digitaal ondertekenen en een digitale handtekening in een document bekrachtigen. Een digitale handtekening wordt gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de persoon die het document heeft ondertekend. Daarnaast kan een digitale handtekening worden gebruikt om te garanderen dat het ondertekende document niet achteraf is gewijzigd.

U ondertekent een document als volgt:

 1. In de hoofdwerkbalk klikt u op > Digitale handtekening toevoegen....
 2. Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt uit de Ondertekenen als vervolgkeuzelijst. Om de eigenschappen van een certificaat te bekijken, selecteert u het en klikt u op Certificaat weergeven....
  Als het certificaat dat u wilt gebruiken niet in de lijst staat, moet u het installeren. Om een certificaat te installeren, klikt u er met de rechtermuisknop op in Windows Explorer, klikt u op Certificaat installeren in het snelmenu en volgt u de instructies in de wizard.
 3. Selecteer uw reden voor het ondertekenen van het document in de Reden vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe reden in.
 4. Indien nodig: in de Locatie en Contactinformatie velden kunt u de plaats van ondertekening en uw contactgegevens specificeren.
 5. Selecteer Aangepaste afbeelding toevoegen aan digitale handtekening als de handtekening een afbeelding moet bevatten. Klik vervolgens op de Afbeelding selecteren... knop om naar de afbeelding te bladeren. De afbeelding verschijnt links van de handtekening.
 6. Klik op Ondertekenen.
 7. Selecteer het gebied waarin u uw handtekening wilt plaatsen of klik op de gewenste locatie.
 8. Sla het document op.

Een handtekening bevat informatie over de versie van het document op het moment van ondertekenen. Als u een nieuwe handtekening toevoegt aan een al ondertekend document, blijft een eerder geplaatste handtekening geldig.

U kunt de eigenschappen van een handtekening in een document als volgt bekijken:

 • Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Eigenschappen handtekening weergeven... in het snelmenu of
 • Dubbelklik op de handtekening in het Digitale handtekening deelvenster.

Als u een PDF-document opent, bekrachtigt ABBYY FineReader automatisch eventuele digitale handtekeningen in het document. De bekrachtigingen worden weergegeven in het Digitale handtekening deelvenster dat ook gedetailleerde informatie bevat over de handtekeningen in het document.

U verwijdert een handtekening als volgt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Handtekening verwijderen in het snelmenu.

U kunt een handtekening alleen verwijderen uit een document als u beschikt over het bijbehorende digitale certificaat.

U kunt meerdere digitale handtekeningen toevoegen aan een document.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.