הצגת מסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך להציג ולחפש מסמכי PDF ולהעתיק טקסט, תמונות וטבלאות בתוך המסמכים.

כדי לפתוח מסמך PDF בעורך PDF:

  • פתח את החלון New Task , לחץ על הכרטיסייהOpen, ולאחר מכן לחץ על המשימה Open PDF Document.
  • פתח את החלון New Task, ולחץ על File > Open PDF Document....

המסמך יוצג בעורך PDF.

כדי להתאים אישית את אופן הצגת המסמך, השתמש בהגדרות הבאות.

  • מצבי התצוגה משנים את אופן הצגת העמודים ואת אופן גלילתם.
    ראה גם: מצבי תצוגה.
  • התכונה 'שינוי גודל תצוגה' מאפשרת לך להקטין ולהגדיל את תצוגת המסמך.
  • Actual Size מציג את העמוד בגודל 100%.
  • Fit to Width משנה את גודל תצוגת העמוד כך שרוחב המסמך יתאים לרוחב המסך.
  • Best Fit משנה את גודל תצוגת העמוד כך שגובה המסמך יתאים לגובה המסך.
  • Zoom Out/Zoom In מאפשר לך לכוונן ידנית את גודל המסמך.

כדי להציג/להסתיר את סרגל הכלים עם כלי PDF, לחץ על הלחצן PDF Tools בסרגל הכלים הראשי.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.