שמירת ספרים אלקטרוניים

ABBYY FineReader 14 מאפשר לך לסרוק ספרים מודפסים ולהמיר אותם לתבניות EPUB‏, FB2 ו-DjVu. תוכל לקרוא את הספר האלקטרוני שייווצר בטבלטים (כולל מכשירי iPad) ובמכשירים ניידים נוספים ולהעלות אותם לחשבון Kindle.com שלך.

ניתן גם לשמור ספר אלקטרוני בתבנית HTML. לפרטים נוספים, עיין בדף שמירה בתבנית HTML.

שמירה בתבנית FB2 או EPUB

כדי לשמור את הטקסט שלך בתבנית FB2 או EPUB:

  • לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן שמירה בשם בסרגל הכלים הראשי, ובחר באפשרות מסמך FB2 או מסמך EPUB. אם התבנית הרצויה לא מופיעה ברשימה, לחץ על Save in Other Formats..., ובחר בתבנית הרצויה. לחלופין, לחץ על File > Save As > FB2 Document (או EPUB® Document).

המסמך יישמר בתבנית שציינת. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה EPUB/FB2.

כדי לשמור רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שברצונך לשמור, ובתפריט הקיצור לחץ על Save As > Electronic Publication (EPUB) (אוFictionBook (FB2)).

ניתן לבחור אפשרויות שמירה נוספות בכרטיסייה Format Settings > EPUB / FB2 של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

שמירה בתבנית DjVu

כדי לשמור את הטקסט בתבנית DjVu:

  • לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן 'שמירה בשם' בסרגל הכלים הראשי, ובחר באפשרות מסמך DjVu. אם התבנית הרצויה לא מופיעה ברשימה, בחר באפשרות Save in Other Formats..., ובתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר בתבנית הרצויה. לחלופין, לחץ על File > Save As > DjVu Document.

המסמך יישמר בתבנית שציינת. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה DjVu.

כדי לשמור רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שתרצה לשמור, ובתפריט הקיצור לחץ על Save As > DjVu Document.

ניתן לבחור אפשרויות שמירה נוספות בכרטיסייה Format Settings > DjVu של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.