Skenování tištěných dokumentů

V aplikaci ABBYY FineReader 12 lze provádět rozpoznávání výsledného obrazu oskenovaných dokumentů. Při skenování obrazu postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte, zda je skener správně připojen k počítači, a zapněte jej.

Při připojování skeneru k počítači postupujte podle pokynů v příručce skeneru nebo jiné doprovodné dokumentaci. Zkontrolujte také, že jste nainstalovali software dodaný se skenerem. Některé skenery je nutno zapnout dříve než počítač, ke kterému jsou připojeny.

 1. Stránku, kterou chcete oskenovat, vložte do skeneru. Je-li skener vybaven automatickým podavačem dokumentů, můžete do něj vložit více stránek. Zkontrolujte, zda jsou stránky do skeneru vloženy co nejrovněji. Je-li text na skenovaném obrazu příliš zešikmený, může dojít k nesprávnému převedení dokumentu.
 2. Klikněte na tlačítko Skenovat nebo klikněte na položku Skenovat stránky… v nabídce Soubor.

Zobrazí se dialogové okno skenování. Zadejte nastavení skenování a naskenujte dokument. Výsledné stránky se zobrazí v okně Stránky.

Poznámka: Je-li již otevřen dokument FineReader, nově naskenované stránky se připojí na konec dokumentu. není-li otevřen dokument FineReader, bude z těchto stránek vytvořen nový.

Tip: Potřebujete-li skenovat dokumenty, které byly vytištěny na běžné tiskárně, použijte režim skenování ve stupních šedé a rozlišení 300 dpi, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.

Kvalita rozpoznávání závisí na kvalitě tištěného dokumentu a na nastaveních použitých při skenování dokumentu. Nízká kvalita obrazu může mít neblahý vliv na rozpoznávání, takže zadání správného nastavení skenování a zohlednění vlastností zdrojového dokumentu je velmi důležité.

Nastavení jasu

Nebyl-li jas v nastavení skenování zadán správně, během rozpoznávání se objeví zpráva s radou změnit nastavení jasu. Skenování některých dokumentů v černobílém režimu může vyžadovat dodatečné úpravy nastavení jasu.

Při změně nastavení jasu postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Skenovat.
 2. Do otevřeného dialogového okna zadejte hodnotu jasu.

Poznámka: Standardní nastavení jasu (50 %) je ve většině případů funkční.

 1. Naskenujte obraz.

Obsahuje-li výsledný obraz příliš mnoho vad, jako např. slitá nebo rozpojená písmena, vyhledejte doporučení, jak dosáhnout lepších výsledků, v tabulce níže.

Problémy s obrazem Doporučení
Takový text je vhodný k rozpoznávání a není nutno provádět další úpravy.

Znaky jsou rozpojené, příliš světlé a tenké.

 • Snížením hodnoty jasu lze obraz ztmavit
 • Použijte režim skenování ve stupních šedé (v tomto režimu se jas upravuje automaticky)

Znaky se slévají a jsou zkreslené, protože jsou příliš tmavé a tlusté.

 • Zvýšením hodnoty jasu lze obraz zesvětlit
 • Použijte režim skenování ve stupních šedé (v tomto režimu se jas upravuje automaticky)

Co je nutno udělat, když se objeví zpráva s radou změnit rozlišení

Kvalita rozpoznávání z velké části závisí na rozlišení obrazu dokumentu. Nízké rozlišení obrazu (do 150 dpi) může mít negativní dopad na kvalitu rozpoznávání, zatímco obrazy s nadměrně vysokým rozlišením (přes 600 dpi) neznamenají příliš velký přínos z hlediska kvality rozpoznávání a navíc se dlouho zpracovávají.

Zpráva s radou změnit rozlišení obrazu se může objevit v následujících případech:

 • rozlišení obrazu je nižší než 250 dpi nebo vyšší než 600 dpi
 • obraz má nestandardní rozlišení Například některé faxy mohou mít rozlišení 204 x 96 dpi. Pro nejlepší výsledky rozpoznávání musí být vertikální a horizontální rozlišení obrazu shodné.

Při změně nastavení rozlišení postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Skenovat.
 2. V dialogovém okně skenování zvolte jiné rozlišení.

Poznámka: Pro dokumenty, které neobsahují menší než desetibodový text, doporučujeme používat rozlišení 300 dpi. Pro texty velikosti 9 a méně bodů použijte rozlišení 400–600 dpi.

 1. Naskenujte obraz.

Tip: Ke změně rozlišení obrazu lze využít i funkci Editor obrázků. Chcete-li otevřít Editor obrázků, klikněte v nabídce Stránka na položku Upravit obraz…).

Skenování protilehlých stran

Při skenování protilehlých stran knihy se obě strany zobrazí na stejném obrazu.

Chcete-li zvýšit kvalitu rozpoznávání OCR, rozdělte obrazy s protilehlými stranami na dva samostatné obrazy. Aplikace ABBYY FineReader 12 nabízí i speciální režim, který takové obrazy automaticky rozdělí na jednotlivé stránky v rámci dokumentu aplikace FineReader.

Chcete-li skenovat protilehlé strany nebo dvojstrany knihy, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti…) a klikněte na kartu Skenovat/Otevřít.
 2. Vyberte možnost Rozdělit protilehlé stránky ve skupině Obecné opravy.

Poznámka: K dosažení nejlepších výsledků zkontrolujte, zda jsou během skenování stránky orientovány správným směrem a povolte možnost Zjistit orientaci stránky na kartě Skenovat/Otevřít v dialogovém okně Možnosti.

 1. Naskenujte protilehlé strany.

Můžete také použít automatické nastavení zpracování, k němuž získáte přistup kliknutím na tlačítko Možnosti… v dialogovém okně Otevřít obraz (Soubor >Otevřít soubor PDF nebo obrázek…) nebo v dialogovém okně skenování.

Protilehlé strany můžete rozdělit i ručně:

 1. Otevřete Editor obrázků (Stránky > Upravit obraz…).
 2. Pro rozdělení stránky použijte nástroje ve skupině Rozdělit.

Viz také:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.