Ukládání ve formátu HTML

Uložení textu ve formátu HTML:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako HTML... Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost Uložit dokument jako a poté na možnost dokument HTML.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: vyberte položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu HTML.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Rozvržení dokumentu

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu následujících možností:

  • Flexibilní rozvržení

Vytvoří dokument, který si zachová formátování originálu. Výstupní dokument lze snadno upravovat.

  • Naformátovaný text

Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. (Text zprava doleva bude zarovnán vpravo.)

Poznámka: Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

  • Nešifrovaný text

Tento režim nezachovává formátování.

Použít šablony stylů CSS

Tuto možnost zvolte pro uložení ve formátu HTML 4, který umožňuje zachování rozvržení dokumentu s použitím tabulky stylů začleněné do souboru HTML.

Nastavení textu

  • Zachovat konce řádků

Zachovává původní uspořádání řádků. Není-li tato možnost povolena, rozpoznaný text se v dokumentu HTML uloží jako jeden řádek.

  • Ponechat text a barvu pozadí

Zachová původní barvu písmen.

  • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Pro zredukování velkosti souboru klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu.

Tip:

  • Parametry uložení obrazu lze změnit pomocí možnosti Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení vyberte požadované parametry a klikněte na OK.
  • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí znakovou stránku. Chcete-li změnit znakovou stránku nebo její typ, vyberte požadovanou znakovou stránku nebo typ znakové stránky pod názvem Kódování.

Nastavení knihy

Převádíte-li tištěnou knihu do elektronické formy, zvolte možnost Vygenerovat obsah a použít jej pro rozdělení knihy do souborů. Aplikace ABBYY FineReader dokáže automaticky ukládat kapitoly knihy do samostatných souborů a vytvářet na ně odkazy v obsahu. Můžete také dokument rozdělit do samostatných HTML souborů na základě stylu nadpisu 1 nebo 2.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.