Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně

Aplikace ABBYY FineReader před rozpoznáváním analyzuje obrazy stránek a zjistí různé typy oblastí, jako například oblasti Textu, Obrázku,Obrázku na pozadí, Tabulky nebo Čárového kódu. Tato analýza určí, které oblasti budou rozpoznány a v jakém pořadí. V uživatelském rozhraní se různé typy oblastí rozlišují barvami okrajů.

Pokud na některou oblast kliknete, zvýrazní se a stane se aktivní. Mezi oblastmi se můžete pohybovat stiskem klávesy TAB. Čísla oblasti určují pořadí, v jakém jsou vybírány při stisku klávesy Tab. Ve výchozím nastavení nejsou tyto oblasti v okně Obraz viditelné a zobrazí se jen tehdy, je-li vybrán nástroj Uspořádat oblasti.

Nástroje pro ruční vykreslení a úpravu oblastí naleznete v okně Obraz a na místních panelech nástrojů pro oblasti Text, Obrázek, Obrázek na pozadí a Tabulka (místní panely nástrojů se zobrazí vedle aktivní oblasti).

Důležité! Po dokončení úpravy oblastí spusťte proces OCR znovu.

Nástroje pro úpravu oblasti můžete použít k následujícím úkonům:

Vytvoření nové oblasti

 1. V okně Obraz klikněte na nástroj:

vykreslí rozpoznávanou oblast

vykreslí Textovou oblast;

vykreslí Oblast obrázku;

vykreslí Oblast obrázku na pozadí;

vykreslí Oblast tabulky.

 1. Podržte levé tlačítko myši a pohybujte ukazatelem myši, čímž se oblast vykreslí.

Nové oblasti lze kreslit i bez volby nástroje na panelu nástrojů okna Obraz. Můžete jednoduše vykreslit oblast na obrazu pomocí jedné z následujících kombinací kláves:

 • Ctrl+Shift vykreslí Textovou oblast
 • Alt+Shift vykreslí oblast Obrázku
 • Ctrl+Alt vykreslí oblast Tabulky
 • Ctrl+Shift+Alt vykreslí oblast Čárového kódu

Můžete změnit typ oblasti. Pravým tlačítkem myši klikněte v místní nabídce ve zvolené oblasti na volbu Změnit typ oblasti a vyberte požadovaný typ oblasti.

Nastavení okrajů oblasti

 1. Kurzor myši umístěte na okraj oblasti.
 2. Levým tlačítkem myši ji přetáhněte požadovaným směrem.

Poznámka: Umístěním ukazatele myši do rohu oblasti lze současně nastavit vertikální i horizontální okraje oblasti.

Přidání/odebrání částí oblasti

 1. Vyberte nástroj / z místní nabídky pro oblast Textu, Obrázku nebo Obrázku na pozadí.
 2. Kurzor myši umístěte dovnitř oblasti a zvolte část obrazu. Tento segment se do oblasti přidá nebo se z ní odstraní.
 3. Okraje oblasti upravte podle potřeby.

Poznámka:

 1. Tyto nástroje lze použít jen na oblast Textu,Obrázku nebo Obrázku na pozadí. V oblasti Tabulky nebo Čárového kódu nelze části přidávat ani odstraňovat.
 2. Okraje oblasti lze měnit také přidáním úchytů pro změnu velikosti. Výsledné segmenty lze s použitím myši přetáhnout jakýmkoli směrem. Pro přidání nového úchytu pro změnu velikosti přesuňte kurzor na požadovanou pozici na okraji a při současném stisku Ctrl+Shift (tím se ukazatel myši změní v záměrný kříž) na ně klikněte. Na okraji oblasti se objeví nový úchyt pro změnu velikosti.

Výběr jedné nebo více oblastí

 • Zvolte jeden z nástrojů , , , , , nebo V panelu nástrojů okna Obraz a při současném stisku klávesy Ctrl klikněte na požadované oblasti. Výběr lze zrušit dalším kliknutím na vybranou oblast.

Přesunutí oblasti

 • Zvolte oblast a při současném přidržení klávesy Ctrl s ní pohybujte.

Provádění změny uspořádání oblastí

 1. Klikněte na na panelu nástrojů a klikněte na Uspořádat oblasti v nabídce Oblast.
 2. Oblasti zvolte v pořadí požadovaném pro výstupní dokument.

Poznámka: Oblasti jsou během automatické analýzy stránek automaticky číslovány zleva doprava bez ohledu na směr textu v obraze.

Odstranění oblasti

 • Vyberte oblasti, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete.
 • Vyberte oblasti, které chcete odstranit, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Odstranit v místní nabídce.
 • Vyberte nástroj a klikněte na oblast, kterou chcete odstranit.

Odstranění všech oblastí:

 • Klikněte na možnost Odstranit všechny oblasti a text v místní nabídce okna Obraz.

Důležité! Odstraněním oblasti z již rozpoznaného obrazu se odstraní i odpovídající fragment v okně Text.

Změna orientace textu

 • Klikněte na oblast pravým tlačítkem myši, klikněte na Vlastnosti v její místní nabídce. Otevře se panel Vlastnosti oblasti. Poté zvolte požadovanou orientaci textu z rozevíracího seznamu Orientace.

Více informací o úpravách vlastností textu v textových oblastech naleznete v části "Úprava vlastností textové oblasti ."

Změna barvy okrajů oblasti

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje > Možnosti…) a klikněte na kartu Zobrazit.
 2. Z nabídky Vzhled vyberte typ oblasti a z palety Barev zvolte barvu.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.