Разпознаване на текст, написан с готически шрифт

ABBYY FineReader може да Ви помогне да разпознавате исторически документи и книги, които са написани с готически шрифт на английски, немски, френски, италиански, испански и латвийски език. Работата с такива документи е различна в няколко отношения, както е описано по-долу.

Езици с разпознаване на готически шрифт

За разпознаване на текст, написан с готически шрифт, програмата използва следните 6 езика:

 1. Староанглийски.
 2. Старофренски.
 3. Старонемски.
 4. Староиталиански.
 5. Староиспански.
 6. Латвийски Готически.

Поддържани готически шрифтове

Може да се наложи да инсталирате допълнителни шрифтове на Windows, за да може текстът да се показва с готически шрифт в резултатите от разпознаването.

ABBYY FineReader поддържа следните готически шрифтове:

 1. Textur/Textualis – готически шрифт.
 2. Fraktur – готически шрифт с начупени линии.
 3. Schwabacher – „разчупен“ шрифт със закръглени линии в някои букви.

Ако няма инсталирани готически шрифтове, резултатите от разпознаването ще бъдат показани с Arial, Times или Courier.

Инструкции за разпознаване на текст, написан с готически шрифт

За да бъде разпознат документ, който съдържа текст с готически шрифт, направете следното:

 1. В прозореца на редактора за OCR изберете Още езици... от падащия списък Languages в главната лента с инструменти. В диалоговия прозорец Редактор Езици, който се отваря, изберете опцията Посочете ръчно езиците за OCR и посочете правилния език от списъка. След това щракнете върху OK.

  Избирането на няколко езика за разпознаване (например английски и староанглийски или немски и старонемски) може да повлияе отрицателно на резултатите от разпознаването. За да избегнете това, посочете само езика, който ще бъде използван за разпознаване на текста с готически шрифт.
  За повече информация как да стартирате редактора за OCR вижте Стартиране на редактора за OCR.
 2. Сканирайте или отворете изображенията.
  За повече информация вижте Получаване на документи.
 3. Щракнете върху бутона в главната лента с инструменти.

Резултатите от разпознаването ще бъдат показани в прозореца Текст.

Резултатите от разпознаването ще бъдат показани с готически шрифт, ако изходният документ е написан споддържан шрифт, който е инсталиран на компютъра Ви. В противен случай ще бъдат използвани Arial, Times, или Courier.

Ако е необходимо, променете шрифта на резултатите:

 1. Изберете съответния текст.
 2. Щракнете върху Свойства в контекстното меню за този текст.
 3. В панела Свойства на текста изберете подходящия шрифт от списъка.

Текстът на документа ще бъде показан с посочения шрифт.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.