Delning efter filstorlek

Download

Gör så här för att dela ett PDF-dokument efter filstorlek:

 1. Använd PDF Editor för att öppna dokumentet, och välj sedan File > Dela dokumentet...
 2. I dialogrutan som öppnas:
  1. Välj Delningsmetod > Efter filstorlek.
  2. Ange Filstorlek, vilket är den maximalt tillåtna filstorlekten för varje nytt dokument.

   Den angivna filstorleken bör vara mindre än storleken på källfilen.
   Storleken på det nya dokumentet kan visa sig bli större än den angivna storleken beroende på innehållet i PDF-dokumentet (t.ex. om dokumentet innehåller en större mängd bilder, typsnitt, interaktiva formulär m.m.).
  3. Ändra Filnamn vid behov. Namnen på alla nya dokument numreras i slutet på filnamnet för att de ska vara unika. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

   T.ex. kommer parametrarna "Namn: Document, Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf o.s.v.
   Källdokumentets namn används som standard.
  4. Spara de nya dokumenten i samma mapp som källdokumentet eller ange en annan plats.

   Bifogade filer kommer att skickas till en separat mapp som heter Bilagor i samma katalog. Bokmärken bevaras inte i de nya dokumenten.
 3. Klicka på Dela.

När delningen är klar kommer mappen som innehåller de nya dokumenten att öppnas i ett nytt fönster.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.