Integrering med Microsoft Outlook

Download

Tack vare integreringen med Microsoft Outlook är det lätt att använda e-post, e-postkataloger och e-postbilagor för att skapa PDF-dokumentdirekt från Microsoft Outlook.

Så använder man texten i e-postmeddelanden för att skapa PDF-dokument

Gör följande för att skapa PDF-dokument utifrån texten i e-postmeddelanden:

 1. I Microsoft Outlook, välj det meddelande som ska användas för att skapa PDF-dokumentet.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15, klicka på Konvertera till PDF.
  Välj alla på en gång om du vill använda flera e-postmeddelanden för att skapa PDF-dokument.
 3. I dialogrutan som visas, ange namn och katalog för PDF-dokumentet som ska skapas och väljÖppna dokument om du behöver öppna det i ett PDF-verktyg.
  Det går också att ange relevanta kommandon i snabbmenyn för valt e-postmeddelande.

Vid behov, klicka på Inställningar i ABBYY FineReader PDF 15 verktygsfältet och ange inställningar för PDF-genereringen..

Detta sparar det PDF-dokument som ska skapas i angiven katalog och öppnar det i ett PDF-verktyg om detta alternativ har angetts.  

Alla e-postbilagor läggs in som PDF-bilagor i det PDF-dokument som ska skapas.

Så använder man en e-postkatalog för att skapa ett PDF-dokument

Gör följande för att skapa ett PDF-dokument med hjälp av en e-postkatalog:

 1. I Microsoft Outlook, ange den e-postkatalog som ska användas för att skapa PDF-dokumentet.
 2. I ABBYY FineReader PDF 15 verktygsfältet, klicka på Skapa PDF från mapp eller välj lämpligt kommando i katalogens snabbmeny..
 3. Ange namn och plats för det PDF-dokument som ska skapas.
 4. VäljÖppna dokument om du behöver öppna PDF-dokumenten som ska skapas i ett PDF-verktyg.

Vid behov, klicka på Inställningar i ABBYY FineReader PDF 15 verktygsfältet och ange i inställningarna för PDF-genereringen.

Detta sparar det PDF-dokument som ska skapas i angiven katalog och öppnar det i ett PDF-verktyg om detta alternativ har angetts.  

Alla e-postbilagor läggs in som PDF-bilagor i det PDF-dokument som ska skapas.

Så använder man e-postbilagor för att skapa PDF-dokument

Gör följande för att skapa PDF-dokument med hjälp av e-postbilagor:

 1. I Microsoft Outlook, välj ett eller flera e-postmeddelanden samt de bilagor som du vill använda för att skapa PDF-dokument.
 2. Välj Skapa PDF från bilagor i ABBYY FineReader PDF 15 verktygsfältet eller i e-postmeddelandets snabbmeny.
  För att skapa ett PDF-dokument med en eller flera e-postbilagor, välj först önskade bilagor och sedanSkapa PDF från bilagor i snabbmenyn.
 3. ABBYY FineReader PDF 15s bildomvandlingsfönster öppnas. Ange önskade omvandlingsparametrar i detta fönster och klicka på Konvertera till PDF.
 4. Ange en katalog där du vill att det skapade PDF-dokumentet ska sparas.

Detta sparar de PDF-dokument som ska skapas i angiven katalog.

Inställningar för PDF-generering

Dialogrutan innehåller följande inställningsgrupper:

 • Skapa PDF/A
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument. Välj önskad PDF/A-typ i rullistan till höger.
 • Skydda dokument med lösenord
  Välj detta alternativ om du behöver ange lösenord för att skydda dina PDF-dokument från obehörig visning, utskrift och redigering. Klicka därefter på Inställningar... och ange önskade säkerhetsparametrar i dialogrutan som visas.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.