Redigera formulär

Download

I PDF-redigeraren kan du utföra olika operationer på interaktiva formulärfält i PDF-dokument. Du kan:

Lägga till fält

 1. Växla till redigeringsläge för formulär.
 2. På formulärets verktygsfält, klicka på den typen av fält du vill lägga till.

 3. Klicka där du vill lägga till fältet. Ett fält med standardstorlek kommer att läggas till.
  För att rita ett fält av valfri storlek, släpp inte den vänstra musknappen och dra muspekaren åt önskat håll.
  När du väljer verktyget Radioknapp läggs en radioknapp till i formuläret varje gång du klickar med musen i formuläret. När du har lagt till önskat antal radioknappar, tryck på Escför att stänga av verktyget.
  Se även: Radioknappar
 4. Redigera fältet om nödvändigt.
 5. Avsluta redigeringsläget för formulär.

Redigera fält

 1. Växla till redigeringsläge för formulär.
 2. Dubbelklicka på fältet du vill redigera (eller högerklicka och välj Egenskaper... i snabbmenyn).
 3. I dialgorutan Egenskaper ändra fältets egenskaper.
  Egenskaperna du ser i denna dialogruta beror på typen av valt fält.
  Använd länkarna nedan för att läsa mer om egenskaperna av varje fälttyp:
 4. Klicka på OK för att spara dina ändringar.
  Om du klickar på Avbryt avfärdas alla ändringar.
 5. Avsluta redigeringsläget för formulär.

Kopiera fält

Skapa en länkad kopia av ett fält

Flytta fält på sidan

Justera fälten relativt till varandra eller sidmarginalerna

Ta bort fält

Rensa data från alla fält

Ändra storlek på fält

Lägg till extrafönstertips till fälten

Så gör man fält obligatoriska

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.