Markeringsruta

Download

Kontrollruta låter användaren välja ett alternativ eller låta det vara ovalt (d.v.s. välja mellan Ja eller Nej).

För att lägga till en markeringsruta i ditt formulär, växla till redigeringsläge och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en markeringsruta, högerklicka på markeringsrutan och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för markeringsrutor

Allmän flik

Fliken "Utseende"

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.