Installera och starta ABBYY FineReader

Installera ABBYY FineReader på en dator

  1. Dubbelklicka på filen Setup.exe på installationsskivan eller annan distributionsmedia.
  2. Följ instruktionerna på skärmen i installationsguiden.

Köra ABBYY FineReader 14 över LAN

ABBYY FineReader kan installeras och användas på ett lokalt nätverk*. De automatiska installationsmetoderna ger dig snabbhet och flexibilitet när du installerar ABBYY FineReader i ett lokalt nätverk, eftersom du inte behöver installera programmet manuellt på varje dator i nätverket.

Installationen består av två steg. Först installeras programmet på servern. Programmet kan sedan installeras från servern med någon av följande fyra metoder:

  • Med hjälp av Active Directory
  • Med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Från kommandoraden
  • Manuellt i interaktivt läge

Se Systemadministratörshandboken för mer information om att installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med hjälp av licenshanteraren och hur man arbetar med programmet på ett lokalt nätverk.

Ladda ner Systemadministratörshandboken

Starta ABBYY FineReader

Starta ABBYY FineReader 14:

  • Klicka på Start i Windows och klicka sedan på Alla applikationer > ABBYY FineReader 14 (i Windows 10 klickar du på Start > Alla applikationer och sedan på ABBYY FineReader 14).
  • Alternativt kan du högerklicka på en dokumentfil i Utforskaren (det måste vara en fil i något av de stödda formaten) och klicka sedan på Redigera med ABBYY FineReader 14 eller Konvertera med ABBYY FineReader 14 och välj ett av konverteringskommandona.

* Denna funktion är inte tillgänglig i vissa versioner av ABBYY FineReader 14. Se även: FineReader-sidan på ABBYY:s webbplats (http://www.ABBYY.com/FineReader/) för en lista över versioner och deras egenskaper.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.