Praca z internetowymi usługami przechowywania plików i usługą Microsoft SharePoint

Internetowe usługi przechowywania plików są doskonałym sposobem na odciążenie dysku, zabezpieczenie danych oraz umożliwienie dostępu do plików z dowolnego komputera. Program ABBYY FineReader umożliwia wysyłanie danych z rozpoznanych dokumentów do internetowych przestrzeni dyskowych, m.in. Dropbox, SkyDrive oraz Google Drive. Dostęp do internetowych przestrzeni dyskowych można uzyskać w łatwy sposób w oknach dialogowych otwierania i zapisywania plików programu ABBYY FineReader.

Rozpoznane dane można też wysyłać do witryn internetowych i bibliotek elektronicznych.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.