Wprowadzenie do programu ABBYY FineReader 12

ABBYY FineReader jest programem służącym do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), przeznaczonym do konwersji skanowanych dokumentów, dokumentów PDF i plików obrazów (w tym zdjęć cyfrowych) na formaty umożliwiające edycję.

Zalety programu ABBYY FineReader 12

Szybkie i dokładne rozpoznawanie

 • Zastosowana w programie ABBYY FineReader technologia OCR pozwala szybko i dokładnie rozpoznawać dokumenty oraz zachowywać ich oryginalne formatowanie.
 • Dzięki opracowanej przez firmę ABBYY inteligentnej technologii rozpoznawania dokumentów (ADRT®) program ABBYY FineReader umożliwia analizę i przetwarzanie dokumentu w całości, nie zaś strona po stronie. Rozwiązanie to pozwala zachować strukturę dokumentów źródłowych, włącznie z ich formatowaniem, hiperłączami, adresami e-mail, nagłówkami, stopkami, podpisami tabel i obrazów, numerami stron oraz przypisami.
 • Program ABBYY FineReader może rozpoznać tekst wydrukowany prawie każdą czcionką, a błędy drukarskie nie zakłócają jego działania.
 • Można także rozpoznawać zdjęcia dokumentów wykonane za pomocą aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego. Dodatkowo funkcja wstępnego przetwarzania obrazów znacząco polepsza jakość zdjęć, co zwiększa dokładność rozpoznawania.
 • Program ABBYY FineReader szybciej przetwarza dokumenty dzięki efektywnemu wykorzystaniu procesorów wielordzeniowych oraz specjalnemu trybowi pracy w czerni i bieli dla dokumentów, w których nie trzeba zachowywać kolorów.

Obsługa większości języków świata*

 • Program ABBYY FineReader rozpoznaje teksty w 190 językach i ich kombinacjach. Wśród obsługiwanych języków znajdują się arabski, wietnamski, koreański, chiński, japoński, tajski oraz hebrajski. Program ABBYY FineReader potrafi automatycznie rozpoznać język dokumentu.

Możliwość sprawdzania rezultatów OCR

 • Program ABBYY FineReader zawiera edytor tekstu umożliwiający porównanie rozpoznanych tekstów z oryginałami i naniesienie ewentualnych poprawek.
 • Jeśli wynik automatycznego przetwarzania nie jest satysfakcjonujący, można ręcznie określić, które obszary obrazu mają zostać przechwycone i douczyć program w zakresie rozpoznawania rzadko spotykanych lub nietypowych czcionek.

Intuicyjny interfejs użytkownika

 • Program zawiera gotowy zestaw automatycznych zadań realizujących najczęściej spotykane scenariusze konwersji, dzięki którym można przekonwertować skany, pliki PDF i obrazy na dokumenty z możliwością edycji za pomocą kliknięcia jednego przycisku. Dzięki integracji z pakietem Microsoft Office i Eksploratorem Windows dokumenty można rozpoznawać bezpośrednio w programach Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel oraz klikając wybrany plik prawym przyciskiem myszy.
 • Program obsługuje standardowe skróty klawiaturowe systemu Windows i gesty ekranów dotykowych, np. do powiększania i zmniejszania obrazów.

Szybkie kopiowanie

 • Rozpoznane fragmenty można łatwo skopiować i wkleić w innych aplikacjach. Obrazy stron otwierają się natychmiast i są dostępne do przeglądania, wyboru oraz kopiowania, zanim zostanie zakończone przetwarzanie całego dokumentu.

Rozpoznawanie zdjęć cyfrowych

 • Można wykonać zdjęcie dokumentu aparatem cyfrowym i rozpoznać znajdujący się na nim tekst za pomocą programu ABBYY FineReader 12, tak jakby to był zwykły skan.

Archiwizowanie plików PDF

 • Za pomocą programu ABBYY FineReader można konwertować dokumenty papierowe i dokumenty PDF zawierające skany na pliki PDF i PDF/A z możliwością przeszukiwania.
 • Rozmiar plików PDF można zmniejszyć bez pogarszania ich wizualnej jakości za pomocą kompresji MRC.

Możliwość zapisu rezultatów w wielu różnych formatach oraz w przestrzeniach dyskowych udostępnianych w postaci usług chmury

 • Program ABBYY FineReader 12 umożliwia zapisywanie rozpoznanych tekstów w formatach pakietu Microsoft Office (Word, Excel oraz PowerPoint), plikach PDF/A i PDF z możliwością przeszukiwania do przechowywania przez dłuższy czas oraz w popularnych formatach książek elektronicznych.
 • Wyniki można zapisywać lokalnie albo w chmurze (usługi Google Drive, Dropbox oraz SkyDrive), aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto program ABBYY FineReader 12 umożliwia eksportowanie dokumentów bezpośrednio do usług Microsoft SharePoint Online i Microsoft Office 365.

Dwie dodatkowe aplikacje — ABBYY Business Card Reader i ABBYY Screenshot Reader

 • ABBYY Business Card Reader (dostępny tylko z ABBYY FineReader 12 Corporate) to wygodne narzędzie do przechwytywania danych z wizytówek i zapisywania ich bezpośrednio w programach Microsoft® Outlook®, Salesforce i innych menedżerach kontaktów.
 • ABBYY Screenshot Reader to łatwy w obsłudze program do robienia zrzutów całego lub części ekranu i rozpoznawania znajdującego się na nich tekstu.

Bezpłatna pomoc techniczna dla zarejestrowanych użytkowników

* Liczba obsługiwanych języków może się różnić w poszczególnych wersjach programu.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.