Edycja tabel

Program ABBYY FineReader umożliwia edycję rozpoznanych tabel w oknie Tekst. Dostępne są następujące polecenia:

  • Połącz komórki tabeli

Za pomocą myszy zaznacz komórki, które chcesz połączyć, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Łącz komórki.

  • Podziel komórki tabeli

Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Podziel komórki.

Ważne! To polecenie można zastosowane tylko do komórek tabeli, które uprzednio scalono.

  • Połącz wiersze tabeli

Za pomocą myszy zaznacz wiersze, które chcesz połączyć, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Łącz wiersze.

  • Usuń zawartość komórki

Zaznacz komórkę lub komórki, których zawartość chcesz usunąć i naciśnij klawisz Delete.

Uwaga: Narzędzia do edycji tabeli nie są domyślnie wyświetlane na pasku narzędzi. Można je dodać do paska narzędzi, korzystając z okna dialogowego Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe (aby je otworzyć, wybierz polecenie Narzędzia > Dostosuj…).

Szczegółowe informacje na temat dodawania przycisków do pasków narzędzi zawiera część "Paski narzędzi".

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.