PDF-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Afbeeldingskwaliteit

Het resulterende PDF-bestand kan vrij groot zijn als uw tekst een groot aantal illustraties bevat of als u ervoor kiest om de pagina-afbeelding op te slaan samen met de herkende tekst. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Afbeeldingskwaliteit vervolgkeuzelijst:

 • Beste kwaliteit
  Selecteer deze optie om de kwaliteit van de illustraties of de pagina-afbeelding te behouden. De oorspronkelijke resolutie van de bronafbeelding wordt behouden.
 • Uitgebalanceerd
  Selecteer deze optie om de omvang van het PDF-bestand te verkleinen, maar een vrij hoge kwaliteit van de illustraties of pagina-afbeelding te behouden.
 • Compact formaat
  Selecteer deze optie om het formaat van het resulterende PDF-bestand aanzienlijk te verkleinen. De resolutie van de illustraties en de pagina-afbeelding worden verkleind tot 300 dpi, waardoor de kwaliteit minder wordt.
 • Aanpassen...
  Selecteer deze optie als u aangepaste instellingen voor de afbeeldingkwaliteit wilt instellen. In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

PDF/A-documenten aanmaken

Schakel deze optie in als u een PDF/A-document wilt maken en selecteer de PDF/A-versie die u wilt gebruiken.

PDF/UA-documenten aanmaken (vereist OCR)

Schakel deze optie in als u een PDF/UA-document wilt maken. Let op: het resulterende document ziet er mogelijk niet precies zo uit als het origineel.

Documenten beveiligen met wachtwoorden

Met deze optie beveiligt u uw PDF-document met een wachtwoord om te voorkomen dat het door onbevoegde personen wordt geopend, afgedrukt of bewerkt. Klik op de Instellingen... knop en specificeer de beveiligingsinstellingen in het dialoogvenster dat wordt geopend:

 • Wachtwoord voor openen document
  Als uw document is voorzien van een wachtwoord voor het openen van het document, kunnen gebruikers het pas openen nadat ze een door u ingesteld wachtwoord hebben ingevoerd. Om een wachtwoord in te stellen voor uw document doet u het volgende:
  1. Schakel de De toegang beperken met een wachtwoord voor openen van document optie in.
  2. Typ het wachtwoord en bevestig dit.
   Schakel de Tekens verbergen optie uit als u wilt dat de tekens van uw wachtwoord worden weergegeven in het Wachtwoord voor openen van document veld.
 • Wachtwoord voor toegangsrechten
  Met dit wachtwoord voorkomt u dat het PDF-document wordt bewerkt en/of afgedrukt door onbevoegden. Ook voorkomt u hiermee dat gebruikers die het wachtwoord niet weten inhoud kopiëren naar een andere toepassing. Gebruikers kunnen al deze handelingen pas uitvoeren nadat ze het door u ingestelde wachtwoord hebben ingevoerd. Zo kunt u een wachtwoord instellen:
  1. Schakel de Afdrukken en bewerken beperken met een wachtwoord voor toegangsrechten optie in.
  2. Typ het wachtwoord en bevestig dit.
   Schakel de Tekens verbergen optie uit als u wilt dat de tekens van uw wachtwoord worden weergegeven in het Wachtwoord voor toegangsrechten veld.

   Selecteer vervolgens welke handelingen gebruikers mogen uitvoeren.
   • De Afdrukken vervolgkeuzelijst bevat opties waarmee u het afdrukken van het document kunt toestaan of beperken.
   • De Bewerken vervolgkeuzelijst bevat opties waarmee u het bewerken van het document kunt toestaan of beperken.
   • Het Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud toestaan optie geeft gebruikers toestemming om inhoud (tekst, illustraties, etc.) in uw document te kopiëren. Als u deze handelingen wilt verbieden, schakelt u deze optie uit.
   • Het Schermlezers toestaan tekst te lezen optie geeft software voor het lezen van schermteksten toestemming om teksten te lezen van het geopende document. Als u deze handelingen wilt verbieden, schakelt u deze optie uit.
 • Coderingsniveau
  Het Encryptie vervolgkeuzelijst bevat opties voor de codering van documenten met wachtwoordbeveiliging.
 • 128-bits AES is een vrij krachtig coderingsalgoritme dat is gebaseerd op de AES-standaard.
 • 256-bits AES is een krachtig coderingsalgoritme dat is gebaseerd op de AES-standaard.

Selecteer een van de opties uit de Encryptie- vervolgkeuzelijst. Alle inhoud van het document codeert het gehele document, terwijl Alle inhoud van het document, behalve metadata ervoor zorgt dat de gegevens in het document ongecodeerd en leesbaar blijven.

Objecten en gegevens verwijderen

Schakel deze optie in als u een aantal objecten in het PDF-bestand niet wilt behouden en klik op de Selecteren... knop om deze objecten te selecteren:

 • Opmerkingen en aantekeningen
  Opmerkingen, aantekeningen, vormen en tekstvakken worden niet opgeslagen.
 • Koppelingen, media, acties, scripts en formuliergegevens
  Interactieve elementen worden niet opgeslagen.
 • Bladwijzers
  Bladwijzers worden niet opgeslagen.
 • Bestanden in bijlage
  Bijgevoegde bestanden worden niet opgeslagen.

Eén papierformaat voor alle pagina-afbeeldingen gebruiken

Als deze optie is uitgeschakeld, blijft het oorspronkelijke papierformaat van de pagina-afbeeldingen behouden. Schakel deze optie in als u een specifiek papierformaat wilt gebruiken voor uw PDF-document.

MRC-compressie gebruiken (vereist OCR)

Selecteer deze optie om de MRC-compressie toe te passen. Deze zorgt ervoor dat het bestand veel kleiner wordt en dat de beeldkwaliteit van de afbeeldingen behouden blijft.

Het MRC-compressie gebruiken (vereist OCR) optie is beschikbaar voor doorzoekbare PDF-documenten als de Tekst onder het paginabeeld optie is ingeschakeld.

ABBYY PreciseScan toepassen om de tekens op een pagina-afbeelding te effenen

Schakel deze optie in als u ABBYY PreciseScan-technologie wilt gebruiken om de tekens in het document te verbeteren. Daardoor raken tekens niet gepixeleerd, zelfs niet bij het inzoomen op een pagina.

Instellingen voor doorzoekbare PDF

Met deze optiegroep kunt u bepalen welke elementen van uw PDF-documenten u wilt opslaan. Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

 • Alleen tekst en illustraties
  Met deze optie worden alleen de herkende tekst en de bijbehorende illustraties opgeslagen. U kunt zoeken in de tekst van de pagina en het PDF-bestand heeft een geringe omvang. Het uiterlijk van het resulterende document kan enigszins afwijken van het origineel.
 • Tekst boven het paginabeeld
  Met deze optie blijven de achtergrond en de illustraties van het originele document bewaard en wordt de herkende tekst tegen deze achtergrond weergegeven. Een PDF-document van dit type neemt meestal meer ruimte in beslag dan wanneer u kiest voor de optie Alleen tekst en illustraties. Het resulterende PDF-document is volledig doorzoekbaar. Het uiterlijk van het resulterende document kan in bepaalde gevallen enigszins afwijken van het origineel.
 • Tekst onder het paginabeeld
  Deze optie slaat de gehele pagina op als een afbeelding en plaatst de herkende tekst eronder. De tekstlaag maakt het mogelijk om het document te doorzoeken en tekst te kopiëren, terwijl de pagina-afbeeldingen garanderen dat het document er vrijwel hetzelfde uitziet als het origineel.

Bladwijzers op koppen plaatsen

Selecteer deze optie als u een inhoudsopgave wilt maken van de documenttitels.

PDF-tags maken

Selecteer deze optie om PDF-tags toe te voegen aan het resulterende PDF-document.

Behalve tekst en illustraties kunnen PDF-bestanden informatie bevatten over de documentstructuur, zoals logische delen, illustraties en tabellen. Deze informatie wordt opgeslagen in PDF-tags. Een PDF-document met PDF-tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook worden weergegeven op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen.

Lettertypen

Bij het opslaan van teksten in PDF kunt u Adobe-lettertypen of Windows-lettertypen gebruiken die zijn geïnstalleerd op uw computer. Om op te geven welk lettertype moet worden gebruikt, selecteert u in de vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

 • Vooraf gedefinieerde lettertypen gebruiken
  Het PDF-bestand zal Adobe-lettertypen gebruiken, zoals: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Windows-letterypen gebruiken
  Het bestand zal de Windows-lettertypen gebruiken die zijn geïnstalleerd op uw computer.

Om lettertypen in te sluiten in het PDF-document, selecteert u de Lettertypen insluiten optie. Dit zal het documentbestand groter maken, maar het document ziet er op alle computers hetzelfde uit.

Het Lettertypen insluiten is alleen beschikbaar voor Alleen tekst en illustraties en Tekst boven het paginabeeld PDF-documenten.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

Behoudt de metadata van het document als het is opgeslagen in de PDF-indeling. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.