הפעלת ABBYY Compare Documents

קיימות דרכים רבות להפעלת ABBYY Compare Documents:

  • פתח את החלון New Task , לחץ על הכרטיסייהCompare, ולאחר מכן לחץ על המשימה פתיחת ABBYY Compare Documents.
  • בחלון New Task, לחץ על Tools > Compare Documents.
  • לחץ על התחלה > ABBYY FineReader 14> ABBYY Compare Documents. (ב-Windows 10, לחץ על התחלה, ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות > ABBYY FineReader 14> ABBYY Compare Documents.)
  • פתח את עורך PDF, ולחץ על Tools > Compare Documents.
  • פתח את OCR Editor, ולחץ על Tools > Compare Documents.

קיימות כמה דרכים נוספות לפתיחת מסמך ב-ABBYY Compare Documents:

  • בעורך PDF, לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי.
  • בעורך PDF, לחץ על File > Compare Document....

המסמך הפתוח בעורך PDF ייפתח ב-ABBYY Compare Documents. לאחר מכן תצטרך לפתוח גרסה אחרת של מסמך זה כדי להשוות בין השתיים.

  • ב-Windows Explorer, לחץ עם הלחצן הימני על קובץ, ולחץ על Compare with... בתפריט הקיצור.
  • ב-Windows Explorer, בחר שני קבצים, לחץ עם הלחצן הימני על אחד מהם, ולחץ על Compare documents... בתפריט הקיצור.

ABBYY Compare Documents לא זמין בגרסאות מסוימות של ABBYY FineReader 14.‏ ראה גם: http://www.ABBYY.com/FineReader

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.