Pokud nebyl rozpoznán obrázek

Oblasti obrázku označují obrázky v dokumentu. Pokud nechcete nějaký úryvek textu rozpoznat, můžete také použít Oblasti obrázku. Pokud se aplikaci nepodaří zjistit obrázek automaticky, pomocí nástroje Obrázek vykreslete oblast obrázku kolem obrázku ručně.

  1. Na panelu nástrojů v horní části okna Obraz vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete obdélníkovou oblast kolem obrázku v obrazu.
  2. Spusťte proces OCR znovu.

Pokud máte v dokumentu přes obrázek vytištěn nějaký text, nakreslete kolem tohoto obrázku Obrázek na pozadí.

  1. V okně Obrázek v panelu nástrojů vyberte nástroj a kolem obrázku nakreslete rámeček.

Poznámka: Pokud tento nástroj na panelu nástrojů nevidíte, přidejte jej. Podrobnější instrukce naleznete v části Panely nástrojů.

  1. Spusťte proces OCR.

Stávající oblast můžete změnit na Obrázeknebo Obrázek na pozadí. Klikněte na oblast pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Změnit typ oblasti na > Obrázek nebo Změnit typ oblasti na > Obrázek na pozadí.

Podrobnosti o typech oblastí a oblastí úprav jsou uvedeny v části Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.