Otevření obrázku nebo dokumentu PDF

Aplikace ABBYY FineReader 12 umožňuje otevírat soubory PDF a obrazové soubory podporovaných formátů.

Chcete-li otevřít soubor PDF nebo obrazový soubor, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na tlačítko Otevřít na hlavním panelu nástrojů, nebo klikněte na možnost Otevřít soubor PDF nebo obrázek… v nabídce Soubor.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte jeden nebo více souborů.
  3. Byl-li vybrán vícestránkový soubor, můžete zadat rozsah stran, které chcete otevřít.
  4. Povolte možnost Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány, chcete-li provádět automatické předběžné zpracování obrazů.

Tip: Dialog Možnosti umožňuje navolit, jak budou obrazy předběžně zpracovávány: které vady budou odstraňovány, zda bude dokument analyzován atd. Chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, klikněte na tlačítko Možnosti…. Více informací o předběžném zpracování viz Možnosti skenování a otevírání."

Poznámka: Je-li v době, kdy otevíráte nové stránky dokumentů nebo obrázků, otevřený dokument aplikace FineReader, nové stránky budou přidány na konec tohoto dokumentu aplikace FineReader. Není-li otevřen žádný dokument aplikace FineReader, z nových stránek se vytvoří nový.

Více informací o dokumentech aplikace FineReader a jejich stránkách naleznete v části "Co je dokument aplikace FineReader?".

Poznámka: Přístup k některým souborům PDF je omezen ze strany autorů. Tato omezení zahrnují ochranu heslem, omezení otevírání dokumentu a omezení kopírování obsahu. Při otevírání takových souborů může aplikace ABBYY FineReader požadovat heslo.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.