Интеграция с Microsoft Outlook

С интеграцията с Microsoft Outlook можете лесно да използвате имейли, папки с имейли и прикачени файлове към имейли, за да създадете PDF документ директно от Microsoft Outlook.

Как да използвате основния текст на имейл за създаване на PDF документ

За да създадете PDF документ от основния текст на имейл, направете следното:

 1. В Microsoft Outlook изберете имейл, който ще се използва за създаване на вашия PDF документ.
 2. От ABBYY FineReader PDF 15 лентата с инструменти щракнете върху Конвертиране в PDF.
  Ако искате да използвате няколко имейла за създаване на PDF документ, изберете всички от тях наведнъж.
 3. В появилия се диалогов прозорец посочете име и папка за изходния PDF документ и изберете Отваряне на документ, ако трябва да отворите изходния документ в PDF визуализатор.
  Можете също да посочите съответните команди в контекстното меню на избрания имейл или имейли.

Ако е необходимо, щракнете върху Предпочитания в лентата с инструменти ABBYY FineReader PDF 15 и задайте настройките за създаване на PDF.

С това изходящият PDF документ ще се запише в определената папка и ще се отвори в PDF визуализатор, ако е посочен такъв.  

Всички прикачени файлове в имейла ще бъдат записани в изходящия PDF документ като PDF прикачени файлове.

Как да използвате основния текст на имейл за създаване на PDF документ

За да създадете PDF документ от папка с имейли, направете следното:

 1. В Microsoft Outlook изберете папката с имейли, която ще се използва за създаване на вашия PDF документ.
 2. В лентата с инструменти ABBYY FineReader PDF 15 щракнете върху Създаване на PDF от папка или изберете подходящата команда в контекстното меню на папката.
 3. Посочете име и местоположение за изходния PDF документ.
 4. Изберете Отваряне на документ дали трябва да отворите изходния документ във визуализатора за PDF.

Ако е необходимо, щракнете върху Предпочитания в лентата с инструменти ABBYY FineReader PDF 15и задайте настройките за създаване на PDF.

С това изходящият PDF документ ще се запише в определената папка и ще се отвори в PDF визуализатор, ако е посочен такъв.  

Всички прикачени файлове в имейла ще бъдат записани в изходящия PDF документ като PDF прикачени файлове.

Как да използвате прикачени файлове към имейл за създаване на PDF документ

За да създадете PDF документ от прикачени файлове към имейл, направете следното:

 1. В Microsoft Outlook изберете един или няколко имейла, прикачените файлове на които искате да използвате за създаване на PDF документи.
 2. Изберете Създаване на PDF от прикачени файлове в ABBYY FineReader PDF 15 лентата с инструменти или в контекстното меню за имейл съобщение.
  За да създадете PDF документ, като използвате един или няколко прикачени файла на имейл, изберете подходящите прикачени файлове и изберете Създаване на PDF от прикачени файлове в контекстното меню.
 3. Ще се появи прозорецът ABBYY FineReader PDF 15 за конвертиране на изображения. В този прозорец посочете подходящите параметри и настройки за конвертиране и щракнете върху Конвертиране в PDF.
 4. Посочете папка, в която ще бъдат записани вашите изходни PDF документи.

Това ще запише вашите изходни PDF документи в посочената папка.

Настройки за създаване на PDF

Този диалогов прозорец съдържа следните групи настройки:

 • Създаване на PDF/A
  Изберете тази опция, за да създадете PDF/A-съвместим документ. Изберете необходимия тип PDF/A от падащия списък вдясно.
 • Документи, защитени с парола
  Изберете тази опция, ако трябва да зададете пароли, за да защитите вашия PDF документ от неоторизиран преглед, отпечатване и редактиране. След това щракнете върху Настройки... и посочете подходящите параметри за сигурност в диалоговия прозорец, който ще се отвори.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.