PDF Editor

Download

PDF-redigeringsverktyg i ABBYY FineReader är ett enkelt verktyg för att arbeta med PDF-dokument. Med PDF-redigeringsverktyget kan man visa PDF-dokument, söka efter text, ändra ordningen på sidor, lägga till eller ta bort sidor, redigera dokumenttext, kopiera bilder eller textfragment från PDF-dokument och klistra in dem i andra program, lägga till kommentarer i PDF-dokument samt skapa, fylla i och redigera interaktiva PDF-dokument. Du behöver inte konvertera din PDF till ett redigerbart format ens om den bara innehåller skanningar utan något textlager.

Kapitelinnehåll

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.