Vanliga uttryck

I tabellen nedan finns vanliga uttryck som kan användas för att skapa en ordlista för ett anpassat språk.

Objektnamn Konventionell vanlig uttryckssymbol Exempel på och förklaringar till användning
Valfritt tecken . c.t — betecknar "cat," "cot," osv.
Tecken från en grupp []

[b-d]ell — betecknar "bell", "cell", "dell" osv.

[ty]ell — betecknar "tell" och "yell"

Tecken som inte tillhör gruppen [^]

[^y]ell — betecknar "dell", "cell", "tell", men förbjuder "yell"

[^n-s]ell — betecknar "bell", "cell", men förbjuder "nell", "oell", "pell", "qell", "rell", och "sell"

Eller | c(a|u)t — betecknar "cat" och "cut"
0 eller fler träffar * 10* — betecknar nummer 1, 10, 100, 1000 osv.
1 eller fler träffar + 10+ — tillåter nummer 10, 100, 1000 osv, men förbjuder 1
Bokstäver eller siffror [0-9a-zA-Zа-яА-Я]

[0-9a-öA-Öа-яА-Я] — tillåter alla tecken

[0-9a-öA-Öа-яА-Я]+ — tillåter alla ord

Stora latinska bokstäver [A-Z]
Små latinska bokstäver [a-z]
Stora kyrilliska bokstäver [А-Я]
Små kyrilliska bokstäver [а-я]
Siffra [0-9]
@ Reserverad.

Obs!

  1. Om du vill använda en vanlig uttryckssymbol som ett normalt tecken anger du ///bakåtlutat snedstreck före. Till exempel står [t-v]x+ för tx, txx, txx osv., ux, uxx osv., men \[t-v\]x+ står för [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx osv.
  2. Använd hakparenteser om du vill gruppera vanliga uttryck. Till exempel står (a|b)+|c för c eller en valfri kombination som abbbaaabbb, ababab, osv. (ett ord med en längd som inte är noll där det kan finnas flera a och b i valfri ordning) medan a|b+|c står för a, c och b, bb, bbb osv.

Exempel

Anta att du tolkar en tabell med tre kolumner: födelsedatum, namn och e-postadresser. I det här fallet kan du kan skapa två nya språk, Data och Adress, och ange vanliga uttryck för dem.

Vanliga uttryck för datum:

Det antal som anger en dag kan bestå av en siffra (1, 2 osv.) eller två siffror (02, 12), med det kan inte vara noll (00 eller 0). Det vanliga uttrycket för dagen bör därefter se ut på följande sätt: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Det vanliga uttrycket för månaden bör därefter se ut på följande sätt: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Det vanliga uttrycket för året bör därefter se ut på följande sätt: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Därefter återstår att kombinera ihop alltsammans och skilja numren med punkter (t.ex. 1.03.1999). Punkt är en vanlig uttryckssymbol och du måste därför sätta ett ///bakåtlutat snedstreck (\) före.

Det vanliga uttrycket för hela datumet bör därefter se ut på följande sätt:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

Vanliga uttryck för e-postadresser:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.