Porovnávanie dokumentov

(Táto funkcia nie je dostupná v niektorých verziách programu ABBYY FineReader. Pozrite tiež: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader obsahuje program ABBYY Porovnať dokumenty, čo je aplikácia, pomocou ktorej môžete porovnať dve verzie dokumentu, a to aj v prípade, ak sú tieto verzie v rôznych formátoch. Pomocou nástroja na porovnanie dokumentov programu ABBYY FineReader môžete zistiť podstatné nezrovnalosti v texte a napríklad zabrániť schváleniu alebo publikovaniu nesprávnej verzie dokumentu.

Program ABBYY Porovnať dokumenty môžete spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Otvorte okno Nová úloha, vyberte kartu Porovnať a kliknite na Otvoriť program ABBYY Porovnať dokumenty.
 • Kliknite na tlačidlo Štart v operačnom systéme Windows a kliknite na ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Porovnať dokumenty  (v operačnom systéme Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart , vyberte v ponuke Štart položku Všetky programy a kliknite na ABBYY FineReader PDF 15  > ABBYY Porovnať dokumenty)
 • Kliknite na Porovnať dokumenty v ponuke Nástroje.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v programe Prieskumník Windows a kliknite na Porovnať dokumenty... v ponuke skratiek.

Pri porovnaní dvoch dokumentov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. Otvorte program ABBYY Porovnať dokumenty, v ľavej table otvorte jednu z verzií, ktorú chcete porovnať, a druhú v pravej table.
 2. V table POROVNAŤ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu jazyky dokumentu.
 3. Kliknite na tlačidlo Porovnať na porovnanie dokumentov.
 1. Skontrolujte rozdiely zistené programom ABBYY Porovnať dokumenty.
  Rozdiely medzi dvomi verziami sa zvýraznia v každej verzii a zobrazia sa v pravej table, vďaka čomu budete mať prehľad o zmenách v dokumente. Takto jednoducho uvidíte, ktorý text bol v jednotlivých verziách pridaný, odstránený alebo upravený. Obidve strany sa posúvajú súčasne a vedľa seba sa vždy zobrazia identické fragmenty. Rozdiely môžete odstrániť zo zoznamu alebo skopírovať do schránky.

  Rozdiely, ktoré ste odstránili zo zoznamu, sa neuložia do správy o rozdieloch.

Výsledky porovnania môžete uložiť:

 • Ako súbory vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.
 • Ako dokument PDF s komentármi.
 • Ako tabuľku v programe Microsoft Word obsahujúcu rozdiely.

Ďalšie informácie o porovnávaní dvoch verzií toho istého dokumentu nájdete v časti ABBYY Porovnať dokumenty.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.