Čo nové prináša program ABBYY FineReader PDF 15

Úpravy dokumentov PDF

 • Úprava textu v odsekoch
  Úprava textu v dokumentoch PDF ľubovoľných typov vrátane naskenovaných dokumentov sa teraz môže robiť v rámci celého odseku (bloku) textu, ktorý pri pridávaní alebo odstraňovaní textu automaticky plynie z riadka do riadka, pričom vám poskytuje voľnosť a pohodlnosť podobnú textovým editorom ako Microsoft Word.
 • Zmena formátovania textu
  Môžete tiež zmeniť formátovanie textu (typ a veľkosť písma, rez písma, farbu, riadkovanie, zarovnanie a smer textu) pre celý odsek alebo len pre vybratú časť.
 • Úprava rozloženia strany
  V PDF môžete dokonca zmeniť aj rozloženie ktorejkoľvek strany. Môžete pridávať alebo odstraňovať odseky (bloky textu), meniť polohu odsekov a rozširovať ich, zužovať ich, posunúť vyššie alebo nižšie, aby ste ich usporiadali na strane a všetko pekne zarovnali. Text bude automaticky plynúť, aby pasoval do vykonaných zmien rozloženia.
 • Úprava buniek tabuliek
  Každú bunku v tabuľke je teraz možné upravovať jednotlivo ako samostatný odsek a neovplyvní obsah v ostatných bunkách v tom istom riadku.

Zobrazovanie dokumentov PDF

 • Rýchlejší zobrazovač
  Zobrazovač PDF programu FineReader je 1,5-krát rýchlejší. Otváranie akýchkoľvek typov dokumentov PDF je teraz také svižné, ako očakávate.

Creating PDFs

 • Creating interactive PDF forms
  Create your own fillable PDF forms from a blank document or by adding fields to an existing PDF. Choose from fillable fields, drop-down lists, multiple-choice questions, action buttons, and more. Edit and rearrange the forms as needed.

Konverzia dokumentov PDF

 • Detekcia kvality textovej vrstvy
  Bola pridaná inteligentná detekcia kvality textovej vrstvy pri práci s digitálnymi dokumentmi PDF. Ak sa textová vrstva na strane identifikuje ako problematická (poškodená, má problémy s kódovaním atď.), program FineReader použije na konverziu takejto strany rozpoznávanie OCR namiesto extrahovania textovej vrstvy. Toto umožňuje získať čo najpresnejšie výsledky pri konverzii digitálnych súborov PDF na upraviteľné formáty.
 • Detekcia textu v poliach a poznámkach
  Špeciálny mechanizmus extrakcie textov z polí interaktívneho formulára PDF a poznámok typu „textové pole“ (nazývané aj „písací stroj“) umožňuje ich presné a spoľahlivé zachovanie pri konverzii takýchto súborov PDF do upraviteľných formátov.
 • Vylepšené zachovanie rozloženia
  Zlepšila sa aj rekonštrukcia odsekov pri konverzii digitálnych dokumentov PDF do upraviteľných formátov.

Porovnávanie dokumentov

 • Exportovanie v režime sledovania zmien
  Porovnávanie dokumentov teraz môže exportovať výsledky porovnávania do dokumentu Microsoft Word s rozdielmi zobrazenými v režime sledovania zmien, ktorý sa bežne používa v organizáciách a najmä v právnickom odvetví.
 • Ešte presnejšie porovnávanie
  Vďaka vylepšeniam pri konverzii digitálnych dokumentov PDF sa porovnanie takýchto dokumentov s akýmkoľvek iným typom podporovaných formátov vykonáva ešte presnejšie ako predtým.
 • Nový jazyk porovnávania
  Teraz je možné porovnávanie dokumentov v arménskom jazyku v rámci celkového počtu 38 podporovaných jazykov porovnávania.

Vylepšené rozpoznávanie OCR

Vďaka najnovšej verzii technológie rozpoznávania OCR spoločnosti ABBYY poskytuje program FineReader 15 presnejšiu konverziu dokumentov pre japonský a kórejský jazyk, vylepšené uchovávanie štruktúry tabuliek pri ukladaní do programu Excel pre podporované jazyky písané sprava doľava a lepšie automatické označovanie pri ukladaní do označených súborov PDF (vrátane formátu PDF/UA).  

Vylepšenia pre organizácie

 • Vzdialená používateľská licencia
  Vzdialená používateľská licencia umožňuje používanie programu FineReader s riešeniami virtualizácie pracovných plôch a aplikácií ako napríklad Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp a Citrix Virtual Apps and Desktops na základe pomenovaného používateľského prístupu. Podrobné informácie nájdete v Príručke správcu programu FineReader.
 • Vylepšené prispôsobenie produktu s GPO
  Zoznam možností prispôsobenia programu FineReader pre konkrétnych používateľov/pracovné stanice pomocou GPO (Group Policy Objects – objekty skupinovej politiky) bol rozšírený o nasledujúce možnosti:
  • Definujte maximálny počet procesorov pracovnej stanice využívaných programom FineReader
  • Nastavte časový limit nečinnosti používateľa na vynútené uvoľnenie licencie pre pracovné stanice, ktoré používajú súbežné licencie
  • Sú k dispozícii šablóny .admx + .adml

Chceme poďakovať všetkým používateľom, ktorí nám poskytli spätnú väzbu a pomohli nám vylepšiť program, vďaka čomu sú jeho možnosti väčšie a užitočnejšie.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.