Usuwanie informacji poufnych

W programie ABBYY FineReader 12 można łatwo usunąć poufne informacje z rozpoznanego tekstu.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Tryb wymazywania lub kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.
  2. W oknie Tekst użyj narzędzia do zaznaczania w celu zaciemnienia tekstu, który ma być ukryty.

Podpowiedź: jeśli fragment tekstu zostanie zaciemniony przez przypadek, ostatnią operację można cofnąć za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Z lub klikając polecenie Cofnij na głównym pasku narzędzi.  

  1. Zapisz dokument.

Wymazany tekst w ostatecznym dokumencie zostanie przedstawiony w postaci kropek. Jeśli wybrany przez użytkownika format zapisu dokumentu obsługuje definiowanie kolorów tła i tekstu, to znaki będą miały postać czarnych prostokątów.

Aby wyłączyć Tryb wymazywania:

  • w menu Narzędzia ponownie kliknij polecenie Tryb wymazywania lub
  • kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.